ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้งหมด
ข่าวสาร
กิจกรรม
ติวเสริม O-NET GAT PAT
ร่วมด้วย ดร.ชนะชาย นิมิตรพงศักดิ์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นตัวแทนในการเปิดการจัดการติวเสริมความรู้ทางวิชาการ O-NET GAT PAT
29 ตุลาคม 2563
ประชุม กิจกรรม จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี
เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” ณ ห้องประชุมสวนกุหลาบอนุสรณ์ 12 ทศวรรษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกให้สังคมได้รับรู้ถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
29 ตุลาคม 2563
เทพศิรินทร์ เดอะ แชมเปี้ยนส์
จัดกิจกรรม Training for University หัวข้อ อุ่นใจมหาวิทยาลัยติดชัวร์ ให้กับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้น้องขยันอ่านหนังสือมากขึ้น โ
29 ตุลาคม 2563