ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้งหมด
ข่าวสาร
กิจกรรม
นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการฯ เทพฯ กาญจนบุรี
ในหัวข้อ " สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่ช้ในการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑" ระหว่างวันที่ 25-26 กันยา่ยน 2563
29 ตุลาคม 2563
เยี่ยมอาการป่วย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานสภาฯ
นำกระเช้าเข้าเยี่ยม ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานสภานักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ภายหลังจากเข้ารักษาผ่าตัดบอลลูนหัวใจเรียบร้อยเเล้ว ณ บ้านพักย่านสามเสน กทม.
29 ตุลาคม 2563
วันมหิดล
พร้อมด้วย นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการฯ นายธีรัถ วรเวทวุฒิกร นายทะเบียน นายชัชวัสส์ ลีนิล บรรณกร นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ กรรมการฝ่ายหารายได้ และ นายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 ตุลาคม 2563