ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้งหมด
ข่าวสาร
กิจกรรม
ร่วมจัดซุ้มอาหารถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
ณ ลานโพธิ์ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ได้จัดซุ้มอาหารถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
29 ตุลาคม 2563
ศุกร์ต้นเดือน 501 ธีม Jeans
ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟต์ และเครื่องดื่ม
29 ตุลาคม 2563
ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัญจรสมาคมผู้ปกครองและครูรร.เทพศิรินทร์
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัญจรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำชมรมครูเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์
29 ตุลาคม 2563