สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

วันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันอานันทมหิดล” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยพระองค์ ทรงได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ โดยใช้เลขประจำพระองค์ ๒๓๒๙ ในขณะทรงศึกษา

และได้ทรงมีพระราชหฤทัยผูกพันกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ตลอดมา โดยมีพระราชกระแสรับสั่งตอบ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ตอนหนึ่งว่า “ฉันก็เป็นชาวเทพศิรินทร์คนหนึ่งเหมือนกัน จึงประสงค์จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ฉันเคยศึกษามา” ซึ่งเป็นวรรคทองของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

🎯สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป🔰🔰🔰

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมฯ

มอบหมายให้ พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม ฯ วาระที่ 71 (63-64) ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และร่วมพิธีเจริญพุทธชัยมงคลคาถา พระพิธี 21 รูป ที่ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ จัดกิจกรรมติวเข้มเน้นความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดย ครูซี (นายสมชาย พงศ์สราญ) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-26(98) เป็นวิทยากร

โดยมี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการ นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการ และนายชิตชนก ศรีสว่าง กรรมการสารสนเทศ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 ประกอบด้วย หน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ลิตร ให้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ โดยมี นายกสิณ นาคเสวต เลขานุการนายกสมาคมฯ และนายวิศิษฐ์ ศรชัย ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัญจรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำชมรมครูเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์

ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามเส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม-นครปฐม อีกทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ ณ ห้อง GARDEN VILLA โรงแรม BUDDY ORIENTAL RIVERSIDE ด้วย

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเเละวิชาการ

ในหัวข้อ ” สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่ช้ในการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ 25-26 กันยา่ยน 2563

เเละมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเเด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ท่าน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี