วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมฯ

มอบหมายให้ พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม ฯ วาระที่ 71 (63-64) ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และร่วมพิธีเจริญพุทธชัยมงคลคาถา พระพิธี 21 รูป ที่ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ จัดกิจกรรมติวเข้มเน้นความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดย ครูซี (นายสมชาย พงศ์สราญ) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-26(98) เป็นวิทยากร

โดยมี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการ นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการ และนายชิตชนก ศรีสว่าง กรรมการสารสนเทศ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 ประกอบด้วย หน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ลิตร ให้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ โดยมี นายกสิณ นาคเสวต เลขานุการนายกสมาคมฯ และนายวิศิษฐ์ ศรชัย ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

วันที่ 24 กันยายน 2563 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษานายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

พร้อมด้วย นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการฯ นายธีรัถ วรเวทวุฒิกร นายทะเบียน นายชัชวัสส์ ลีนิล บรรณกร นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ กรรมการฝ่ายหารายได้ และ นายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล และวันคล้ายวันสวรรคต ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายในการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูเก่าและประกาศเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือข่าย ประจำปี 2563

โดยมี พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธี มอบประกาศเกียรติคุณแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการ มอบของที่ระลึก ในปีนี้มีคุณครูผู้เกษียณอายุทั้งสิ้น 33 ท่าน จาก 8 โรงเรียน

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปเยี่ยมเยือน แนะนำ และทำความรู้จักกับโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์

โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และโรงเรียนเทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้สมาคมฯ โดยท่านนายกสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าเยี่ยม จำนวนโรงเรียนละ 10,000 บาท และจะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายที่เหลืออีก 7 แห่ง ต่อไป

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัญจรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำชมรมครูเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์

ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามเส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม-นครปฐม อีกทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ ณ ห้อง GARDEN VILLA โรงแรม BUDDY ORIENTAL RIVERSIDE ด้วย

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเเละวิชาการ

ในหัวข้อ ” สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่ช้ในการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ 25-26 กันยา่ยน 2563

เเละมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเเด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ท่าน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี