บทความน่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา
บทความทั้งหมด
พิธีประดับเข็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สำหรับนักเรียน ม.4 มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่ความเป็นรุ่นพี่ในระดับชั้น ม.ปลาย และรวมถึงการปรับตัวในเรื่องการเรียนที่เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในสายอาชีพที่ต้องการ กิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาการของนักเรียน ได้แก่
01 สิงหาคม 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 5
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ต้นราชสกุลศิริวงศ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาทรัพย์) กับหม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
หลังจากทรงกำพร้าพระชนก และพระชนนี ทรงอยู่ในพระอภิบาลของพระองค์เจ้าละม่อม(พระปิตุจฉา) ทรงได้ฝึกหัดถวายอยู่งานพัด และเป็นที่ถูกพระทัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงกับโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่หม่อมเจ้าหญิงว่า "หม่อมเจ้ารำเพย ศิริวงศ์" อันมีความหมายว่า "ลมเย็นที่พัดค่อยๆ อ่อนๆ"
01 สิงหาคม 2563
"ตึกแม้นนฤมิตร" ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
10 กรกฎาคม - "ตึกแม้นนฤมิตร" ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ในสงครามมหาเอเชียบูรพา
ในปีพ.ศ.2484 ช่วงเวลาที่ประเทศไทยลงนามร่วมกันในกติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา หนึ่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนได้งดสอบไล่ทุกระดับชั้น ให้ถือว่านักเรียนทุกคนสอบไล่ได้ ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และในปีพ.ศ.2485 โรงเรียนต้องปิดตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะภัยสงคราม ย้ายครูและนักเรียนไปสอนและเรียนในหัวเมือง นับเป็นปีสุดท้ายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ใช้อาคารอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นสถานที่เล่าเรียน
มรสุมแห่งการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อปลายแห่งสงคราม ในที่สุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2488 เครื่องบินจำนวนมากได้มาทิ้งระเบิดทำลายบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ และเนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไม่ห่างไกลจากจุดยุทธศาสตร์ครั้งนี้มากนัก จึงพลอยได้รับความเสียหายไปด้วยในวันนั้นเอง ตึกแม้นนฤมิตร ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี (หลังเก่า) และโรงพลศึกษา พังพินาศลงเหลือเพียงซากอาคาร ตึกเยาวมาลย์อุทิศ และตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดาส่วนหลังคาชำรุดเสียหายหนักแต่ยังพอซ่อมแซมได้ ไม่ถึงกับพังทลาย สนามหญ้ากลางโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
01 สิงหาคม 2563