เชิดชูนักเรียนเก่าฯ

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้สร้างบุคคลากรที่ประกอบคุณงามความดี สร้างความเจริญให้กับประเทศไทย และให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมายมาย คุณงามความดีที่ท่านเหล่านี้ได้สร้างขึ้นควรได้รับการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน ให้เกิดความภาคภูมิใจในหมู่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ทุกคน

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี หรือ ท่านชายภี (20 มกราคม 2465 – 23 กรกฎาคม 2565) นักเรียนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เลขประจำองค์ ทศ. 2238ป เข้าเรียนปี 2472 และ ทศ. 3944 เข้าเรียนปี 2473 ทรงเป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) ผู้ทรงนิพนธ์บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโหกุมาร)
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สิริชันษา 100 ปี ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้เป็นพระบิดา สิ้นพระชนม์ (น.ม.ส. สิ้นพระชนม์ 23 กรกฎาคม 2488)

“ข้าพเจ้าขอชื่นชมเหล่านักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้แก่ชาวเทพศิรินทร์ทุกคน ที่ยังคงปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ด้วยปณิธานเสมอไป
ขออวยพรให้ผู้สนับสนุนและชาวเทพศิรินทร์ทุกท่าน จงดำรงชีวิตที่เจริญยิ่ง ๆ ด้วยประสบแต่มงคล ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ เทอญ”


ดำรัสหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในโอกาสที่สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสังสรรค์ประจำปี “ชื่นชุมนุม 2555 ชื่นชมพิพิธภัณฑ์ฯ เทพศิรินทร์”

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ เลขประจำตัวนักเรียน 4814 เข้าศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2477-2484 และเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2529 อีกทั้งเป็นประธานจัดงานเทพศิรินทร์ 100 ปี

ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ (ท.ศ.8029)
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น 02 – 04 (76)
7 กุมภาพันธ์ 2488 – 3 มกราคม 2564
บันทึกเทพศิรินทร์ ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของโลก ชาติ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ “ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์”
.
ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488 เป็นบุตรของ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว.) (ท.ศ.2984 รุ่นเข้าศึกษา ราวพ.ศ.2470 – 2473) อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ ท่านผู้หญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์
นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ นักเรียนเก่าที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์สมัยกลาง และแน่นอนว่าบุตรของท่าน “ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์” ก็เป็นนักเรียนเก่าที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์สมัยใหม่จวบจนร่วมสมัย
.
ศ.ดร.จีระ ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอยู่หลายตำแหน่ง เช่น

 • เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนามบริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • นายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประธานที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว
 • ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC HRDWG)
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  ฯลฯ
  .
  บทบาทของท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่าฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ สมัยที่ 64 วาระประจำปี พ.ศ.2549-2551 ผลงานชิ้นโบว์แดงของท่าน คือภายหลังที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินสมาคมฯ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2548 อันเป็นที่ตั้งของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ยาวนานกว่า 75 ปี ท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เข้าแก้ปัญหาเจรจาไกล่เกลี่ย ยื่นถวายฎีกาต่อสำนักพระราชวัง เพื่อเจราจาขอที่ตั้งสมาคมโดยการชดเชยที่สมาคมฯ ต้องเสียสิทธิ์ในการเช่าที่ตั้งนี้ไป ท่านได้ให้คำมั่นสัญญากับลูกแม่รำเพยไว้ว่า “เราจะได้บ้านใหม่กลับคืนมา”
 • ผู้ผลักดันจัดตั้ง Knowledge Camping เพื่อให้นักเรียนหลุดออกจากการท่องจำ คิด วิเคราะห์ และปรับใช้เป็น
 • ให้ความเมตตาเป็น “มนตรีเทพศิรินทร์” ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ หรือ วินนี่ เดอะปุ๊ เข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในระหว่างพ.ศ.2502 – 2504 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เลขประจำตัว ท.ศ.9020 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หลังจากที่จบชั้นมัธยมแล้ว ดร.ชัยวัฒน์ ได้ทุนการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Williams College และเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมกันที่ M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology)

นอกจากนี้แล้ว ท่านยังจบจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพ.ศ.2536 ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 4 อีกด้วย

หลังเรียนจบ ดร.ชัยวัฒน์ ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 25 ปี ได้เป็น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2540 – พ.ศ.2541 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รักษาการ) ในพ.ศ. 2539 และช่วยงานบริหารนโยบายเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลหลายชุด เป็นกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมีตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญ และเป็นผลงานอันโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
พ.ศ.2521 – 2522 เป็น ผู้ช่วยพิเศษรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
พ.ศ.2527 – 2540 เป็น กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พ.ศ.2529 – 2531 เป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2531 เป็น กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย
พ.ศ.2531 – 2532 เป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2533 – 2534 เป็น รองประธาน และรักษาการประธาน Economic Society of Thailand
พ.ศ.2533 – 2536 เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2534 – 2538 เป็น กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย
พ.ศ.2534 – 2539 เป็น กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ.2535 – 2536 เป็น กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2535 – 2537 เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2537 – 2538 เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2538 – 2540 เป็น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
27 ก.ย. 2539 – 18 พ.ย. 2539 เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
31 ก.ค. 2540 – 4 พ.ค. 2541 เป็น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2547 – 2553 เป็น ประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย
พ.ศ.2549 – 2551 เป็น รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2557 เป็น ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน เป็น ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน เป็น ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
5 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในช่วงพ.ศ.2553 – 2559 เป็น ประธานและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ด้วย

สำหรับการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ท่านตำแหน่งประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง และประธานคณะกรรมการโครงการเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ท่านแรก ซึ่งเป็นโครงการสำคัญสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตัวอย่างผลลัพธ์จากโครงการ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าเทียม การปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ Smart Class-room หรือ โครงการเทพรำเพย : Deb-Rumphoei เพื่อการส่งเสริมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนเทพศิรินทร์ ด้วยคุณูปการสำคัญยิ่งที่ท่านมีต่อสถาบันเทพศิรินทร์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในคณะมนตรีเทพศิรินทร์ของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

ด้วยความที่ท่านยังเป็นนักเขียนด้วย นามปากกาที่ดร.ชัยวัฒน์ ใช้คือ “วินนี่ เดอะ ปุ๊” ดร.ชัยวัฒน์ มีอีกฉายาหนึ่งว่าคุณพ่อนักเล่านิทาน เพราะชอบเล่าเรื่องให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นสาว และนำเรื่องราวมาเขียนขึ้น “วินนี่ เดอะ ปุ๊” มาจากความชื่นชอบหมี Winnie-the-Pooh นั่นเอง วินนี่ เดอะ ปุ๊ เขียนหนังสือสารคดีในแนวสาระบันเทิง มีผลงานมากกว่า 10 เล่ม ส่งผลให้ท่านยังได้เป็นอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมเช่น ซีไรต์ นายอินทร์อะวอร์ดอีกด้วย ตัวอย่างผลงานรวมเล่มของ วินนี่ เดอะ ปุ๊ คือความรักที่มาทางไปรษณีย์ ดอกไม้ที่มาทางไปรษณีย์ หัวใจที่มาทางไปรษณีย์ สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม

นอกจากนี้ท่ายังเป็นผู้รวบรวม เรียบเรียง ศึกษา วิจัย ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ขึ้นอย่างเป็นงานวิชาการเป็นท่านแรกๆ จนสามารถริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ DS Living Museum ขึ้นสำเร็จโดยสมบูรณ์ มีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555