วันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2563 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษานายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

พร้อมด้วย นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการฯ นายธีรัถ วรเวทวุฒิกร นายทะเบียน นายชัชวัสส์ ลีนิล บรรณกร นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ กรรมการฝ่ายหารายได้ และ นายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล และวันคล้ายวันสวรรคต ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายในการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบัน