ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัญจรสมาคมผู้ปกครองและครูรร.เทพศิรินทร์

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสัญจรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นำชมรมครูเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์

ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามเส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม-นครปฐม อีกทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ ณ ห้อง GARDEN VILLA โรงแรม BUDDY ORIENTAL RIVERSIDE ด้วย