นายกสมาคมฯ เยี่ยมเยือนเทพฯ ในเครือข่าย

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปเยี่ยมเยือน แนะนำ และทำความรู้จักกับโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์

โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และโรงเรียนเทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้สมาคมฯ โดยท่านนายกสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าเยี่ยม จำนวนโรงเรียนละ 10,000 บาท และจะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายที่เหลืออีก 7 แห่ง ต่อไป