ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยครูซี

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ จัดกิจกรรมติวเข้มเน้นความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดย ครูซี (นายสมชาย พงศ์สราญ) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-26(98) เป็นวิทยากร

โดยมี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการ นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการ และนายชิตชนก ศรีสว่าง กรรมการสารสนเทศ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ