งานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเก่าและประกาศเกียรติคุณครูรร.เทพศิรินทร์ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูเก่าและประกาศเกียรติคุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือข่าย ประจำปี 2563

โดยมี พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธี มอบประกาศเกียรติคุณแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการ มอบของที่ระลึก ในปีนี้มีคุณครูผู้เกษียณอายุทั้งสิ้น 33 ท่าน จาก 8 โรงเรียน