ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันมหิดล

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์