ขอเชิญนักเรียนเก่า ร่วมงาน”วันอานันทมหิดล”

วันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันอานันทมหิดล” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยพระองค์ ทรงได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ โดยใช้เลขประจำพระองค์ ๒๓๒๙ ในขณะทรงศึกษา

และได้ทรงมีพระราชหฤทัยผูกพันกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ตลอดมา โดยมีพระราชกระแสรับสั่งตอบ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ตอนหนึ่งว่า “ฉันก็เป็นชาวเทพศิรินทร์คนหนึ่งเหมือนกัน จึงประสงค์จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ฉันเคยศึกษามา” ซึ่งเป็นวรรคทองของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

🎯สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. เป็นต้นไป🔰🔰🔰