เกี่ยวกับสมาคม ดูทั้งหมด

"เริ่มก่อตั้งในต่างแดน นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ กลุ่มหนึ่งที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 58 คน ได้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ขึ้น และเริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศไทย"

โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมข้อมูลและนำมาสรุป เพื่อให้นักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้โดยง่าย

เชิดชูนักเรียนเก่าฯ ดูทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมข้อมูล...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมข้อมูล...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมข้อมูล...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมข้อมูล...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้รวบรวมข้อมูล...