สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > ๙ ครูเทพฯ จ่อเกษียณฯ๒๕๖๓


๙ ครูเทพฯ จ่อเกษียณฯ๒๕๖๓

DS27342
DSA109
20/05/28 14:36:06

  เมื่อ 1 พ.ค.63 กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ประกาศเรื่อง "ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์"พร้อมแนบท้ายบัญชีรายชื่อฯลงวันที่ 31 มี.ค.63 พบว่า คณะผู้บริหารและครู ร.ร.เทพศิรินทร์ จำนวน 9 ท่าน(ตามรูป)

อ่านเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81-19[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ