สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > สพม.1 แจ้งย้าย 6 ครูใหม่ ส่งท้ายปี 59


สพม.1 แจ้งย้าย 6 ครูใหม่ ส่งท้ายปี 59

DS27342
DSA109
14/12/16 19:30:05

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม.1) มีหนังสือที่ ศธ 04231/6957 ลงวันที่ 14 ธ.ค.59 เรื่อง"ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ประกอบกับคำสั่งลงวันที่ 9 ธ.ค.59 จำนวน 2 ชุดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้แจ้งบัญชีรายละเอียดการย้ายฯ พบว่า ข้าราชการครูย้ายมาสังกัด ร.ร.เทพศิรินทร์ จำนวน 6 ท่าน อีกทั้งหมายเหตุท้ายคำร้องขอระบุว่า "ย้ายตามคำร้องขอย้ายของตนเอง" ได้แก่

   1. อ.นงลักษณ์ เฉลิมศรี(คณิตศาสตร์) ,2. อ.เด่นชัย เขตบุญไสย(วิทยาศาสตร์/เคมี) 3.อ.นิกมะ รักญาติ(ภาษาไทย) ตามคำสั่ง 374/2559 ตามด้วย 4. อ.จารุพันธุ์ วิไลจารุวรรณ(คณิตศาสตร์) 5. อ.กิตติญา ดาวัลย์(คอมพิวเตอร์) และ 6. อ.อติกันต์ ภูดีทิพย์(วิทยาศาสตร์) ตามคำสั่ง 545/2559

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.59 เป็นต้นไปความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
05/04/18 17:43:37

ครูใหม่

   เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม.1) เผยแพร่หนังสือที่ ศธ 04241/ว 1873 ลงวันที่ 5 เม.ย.61 เรื่อง"ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู" อีกทั้งบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่ 125/2561 จำนวน 23 รายพบว่า

   ลำดับ 19 อ.วรวุฒิ อาจเดช ย้ายมารับราชการ ณ ร.ร.เทพศิรินทร์(ตามรูป)

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
05/01/17 17:51:19

อ.อติกันต์ ภูดีทิพย์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งคุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

http://www.sesao1.go.th/school-activity/9051-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ