สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ร.ร.เทพศิรินทร์"คว้ารางวัล สถานศึกษาดีเด่น สวธ.ปี๕๙


"ร.ร.เทพศิรินทร์"คว้ารางวัล สถานศึกษาดีเด่น สวธ.ปี๕๙

DS27342
DSA109
16/05/16 19:17:51

   อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ลงนามในประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๙ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้สถานศึกษาที่มีผลงานด้านดังกล่าว ตลอดจนสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดงานต่างๆ พร้อมทั้งปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ตระหนักถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันปกป้อง คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า

   สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๗ แห่ง แบ่งเป็นระดับจังหวัด จำนวน ๑๔๑ แห่ง ได้แก่ ประถมศึกษา จำนวน ๗๓ แห่ง ,มัธยมศึกษา จำนวน ๖๘ แห่งและเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๖ แห่ง (ประถมศึกษา จำนวน ๓๒ แห่ง,มัธยมศึกษา จำนวน ๒๔ แห่ง)

   ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

   ผู้สนใจสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามวันเวลาราชการได้ที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน สวธ. โทร ๐๒.๒๔๗๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๙/๑๔๑๐

DSFC:รายงานความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
24/03/17 18:19:56

เรียงคนมาเป็นข่าว : ‘สังคม’ หน้า 4 วันที่ 17 มีนาคม 2560

http://www.matichon.co.th/news/496645อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
15/08/16 16:09:11

"ร.ร.เทพศิรินทร์"รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น สวธ.

http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=3742:2016-08-15-07-16-55&catid=34:news&Itemid=351อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
08/08/16 15:17:34

 รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2559

http://www.debsirin.ac.th/gallery/view1487p1.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
03/08/16 19:45:28

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2559

http://www.debsirin.ac.th/gallery/view1476p2.html
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
01/08/16 19:39:07

"ร.ร.เทพศิรินทร์"คว้ารางวัล สถานศึกษาดีเด่น สวธ.

http://www.dailynews.co.th/education/512931อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
14/06/16 14:56:31

 

"ลูกแม่รำเพย"คว้ารางวัล

จาก @วงดนตรีไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ