สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > ในหลวงกับคณะองคมนตรี จากพล.อ.อ.กำธน,ศ.(พิเศษ)อรรถนิติ


ในหลวงกับคณะองคมนตรี จากพล.อ.อ.กำธน,ศ.(พิเศษ)อรรถนิติ

DS27342
DSA109
08/10/13 18:30:03

   “ในการทรงงานของพระองค์ ถ้าจะตีความตามแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทรงตั้งประโยชน์ของราษฎรเป็นเป้าหมาย  และทรงมีกระบวนการจัดการเป็นขั้นตอน  ทรงศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์  ดำเนินการ  แล้วทรงติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ”

   “ในบรรดาหลักธรรมทั้งหลาย ความเป็นธรรมเป็นหลักธรรมหนึ่ง ที่ทรงยึดถือและให้ความสำคัญมาตลอด ดังทรงแสดงให้ปรากฏฝนพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสและในพระราชกระแสโอกาสต่างๆ”

   จากเป้าหมายของการทรงงาน เรือง”พระมหากษัตริย์ นักคิด นักปฏิบัติเพื่อความสุขของประชาชน”โดย พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ และบทความ”ใต้เบื้องพระยุคลบาท” โดย ศ.(พิเศษ)อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นบทบันทึกส่วนหนึ่งอันทรงคุณค่าและพระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนชาวสยาม และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่หนังสือรวบรวมเบื้องหลัง”คณะองคมนตรี” ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวายงานอย่างใกล้ชิดที่สุด ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จบจนรัชกาลปัจจุบันพร้อมพระราชดำรัส พระบรมฉายาลักษณ์อันหาชมได้ยากยิ่ง

   บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตการจัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” 4 สี 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษและจีน จำนวน 480 หน้า เย็บกี่-ปกอ่อน(Pocketbook) ด้วยเทคนิคพิเศษเมทัลไลต์สีทอง อลังการ สมพระเกียรติ จัดทำโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล และควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง รวมทั้งนำรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดมอบให้มูลนิธิอานันทมหิดล

   นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณะองคมนตรีทุกท่าน ร่วมจารึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลปัจจุบัน มิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา รวมทั้งก่อเกิดพลังบันดาลใจหรือเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้อ่าน ในการประกอบคุณงามความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรวม 4 บท ได้แก่ 1. ความเป็นมาของคณะองคมนตรี 2.บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 3.บทความจากองคมนตรีปัจจุบัน ร่วมบรรจง เรียงร้อยเรื่องราว ถ่ายทอดเหตุการณ์ และความรู้สึกประทับใจต่างๆ เมื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท และบทที่ 4 ประวัติย่อขององคมนตรีปัจจุบันทุกท่าน

   ผู้สนใจ สามารถเป็นเจ้าของในราคาเล่มละ 199 บาทพร้อมจำหน่าย ณ บริเวณนิทรรศการ ”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” โซนไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 13 ต.ค.นี้ และบูธเครืออมรินทร์ มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ระหว่าง 16-27 ต.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม. (ไม่เสียค่าเข้าชมใดๆ ทั้ง 2 งาน) รวมทั้งร้านหนังสือนายอินทร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

   ส่วนผู้สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ติดต่อ บ.อมรินทร์ฯ จก.(มหาชน)โทร.02.4229999 ต่อ 4141-4149 หรือ  www.amarinpocketbook.comความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
08/11/16 15:05:35อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
10/04/15 18:23:36

ตามรอยพระยุคลบาทในหลวง กับ คณะองคมนตรี

http://seaconbangkae.com/?page_id=475&event_id=1558อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
20/02/15 17:53:13

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี"

   วานนี้ (19 ก.พ.58) สื่อดังรายงานข่าวนิทรรศการและหนังสือชุด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี"รูปแบบ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

   นอกจากนี้ ผู้สนใจยังได้ชมนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจนานาประการที่เหล่า "ลูกแม่รำเพย" ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายงานอย่างใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เช่น พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ,ศ.อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้-24 ก.พ.58 ณ สยามพารากอน กทม.(ไม่เสียค่าชมใดๆ)

คลิกชมย้อนหลัง http://goo.gl/C54dAxอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
22/09/14 22:59:37

วันนี้ในอดีต

   น.ต.กำธน สินธวานนท์ (ยศในขณะนั้น) เข้าเฝ้าฯ ร่วมขบวนเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์เมื่อ 23 ก.ย.2522 

พระบรมฉายาลักษณ์จากหนังสือ“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี"

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
02/05/14 21:39:48

ในหลวงกับองคมนตรี

   พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้เขียนเรื่องราวแห่งความประทับใจเกี่ยวกับการเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภาคต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ในหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี" ตอนหนึ่งว่า

   "...ในการเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ซึ่งจะทรงใช้เวลาปีละประมาณ ๖ เดือน องคมนตรีที่ตามเสด็จก่อนหน้านั้น มีองคมนตรี หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ และองคมนตรีประกอบ หุตะสิงห์ ต่อมามี องคมนตรี หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (ภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ) ซึ่งทรงชำนาญด้านการเกษตร องคมนตรีจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการชลประทาน แล้วก็ผม

   เวลาเสด็จ ฯ อย่างที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเองบ้าง รถยนต์พระที่นั่งไปไม่ได้ ก็ทรงพระดำเนินลุยน้ำลุยโคลน พระหัตถ์ทรงถือแผนที่ ทรงสังเกตพื้นที่ และทรงบันทึกภาพ ทรงถามชาวบ้านเป็นเวลานาน ๆ ถึงเวลาพระกระยาหารก็ประทับเสวยข้าวกล่องเหมือน ๆ กับผู้ตามเสด็จทั้งหลาย ตกค่ำจะพระราชทานเลี้ยงผู้ที่มาช่วยงาน เสวยเสร็จก็ทรงกางแผนที่บนโต๊ะ มีพระราชดำรัสถึงปัญหาที่ทรงพบระหว่างการเสด็จ ฯ ทรงซักถามความคิดเห็น และพระราชทานพระราชดำริถึงวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ อย่างตรงจุดและยั่งยืน
ฉะนั้น พระตำหนักตามภาคต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่เป็นที่สำราญพระราชอิริยาบถ แต่เป็นสำนักงานที่ใช้ทรงงาน..."

ที่มา : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี หน้า ๑๕๒.อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ