สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "เฟิร์ส-ธนพงศ์"รับรางวัล วันเยาวชนแห่งชาติ 2556


"เฟิร์ส-ธนพงศ์"รับรางวัล วันเยาวชนแห่งชาติ 2556

DS27342
DSA109
09/09/13 17:04:25

   วันนี้ (9 ก.ย.56) ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  "เฟิร์ส"ธนพงศ์ งานรุ่งเรือง รุ่น 2552-55(127) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2556 ร่วมพิธีแถลงข่าวงานยกย่อง เชิดชูเกียรติครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก เยาวชนอย่างยั่งยืน (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen to be Good) มหกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : เยาวชนไทยใจอาสา พัฒนาสู่อาเซียน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ โดยผช.รมว.กระทรวงฯ เป็นประธาน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เพื่อส่งเสริมเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

   ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจาก 76 จังหวัด ผู้รับรางวัลตลอดจนเครือข่ายเด็กฯทั่วประเทศ จำนวน 550 คนได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่าง 17-20 ก.ย.56 กำหนดพิธีเปิดช่วงเช้า โดยรมว. กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานและกิจกรรมทัศนศึกษาช่วงบ่ายตามสถานที่ต่างๆ ในวันที่ 18 ก.ย.56

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 20 ก.ย.56 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

   เมื่อปี 2555 "เฟิร์ส" เคยเป็นประธานชุมนุมกิจกรรมจิตอาสา ร.ร.เทพศิรินทร์ ร่วมเสียสละแรงกาย แรงใจเป็นอาสาสมัครผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน-นอกสถานศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำเมื่อมีโอกาส จนสามารถคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ ได้แก่ จิตอาสาดีเด่น ร.ร.เทพศิรินทร์ ,ผู้แทนเยาวชนในงาน "Children and Youth Summit Camp 2012 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนปี 2556 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ,เยาวชนประกายเพชร กรุงเทพมหานคร ,เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

DSFC : รายงาน


ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
17/10/19 14:25:58อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
19/01/15 19:29:09อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
15/01/15 10:19:43อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
18/11/13 10:02:13

"เฟิร์ส-ธนพงศ์"ร่วมแถลงข่าว พม.ยุติความรุนแรง

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการ "เสียงพลังประชาชน ยุติความรุนแรง” อีกทั้ง "เฟิร์ส"ธนพงศ์ งานรุ่งเรือง รุ่น 2552-57(127) เยาวชนดีเด่นปี 56 ได้ร่วมงานดังกล่าวด้วย วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ กระทรวง พม. กทม.

http://wvvw.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=10859อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ