สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > ลูกแม่รำเพย ร่วมรำลึก"20ปี สืบ นาคะเสถียร"


ลูกแม่รำเพย ร่วมรำลึก"20ปี สืบ นาคะเสถียร"

DS27342
DSA109
10/08/23 17:07:54

ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงได้จัดกิจกรรมตอบคำถาม “หนังกับสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้เชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยม ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 9 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
.......
กำหนดการ
16.30 น.    ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน
17.00 น.    เริ่มกิจกรรมตอบคำถาม “หนังกับสิ่งแวดล้อม”    
19.30 น.    มอบใบประกาศนียบัตร
20.00 น.    ปิดงาน

http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=486:eventseub&catid=101:2010-01-07-08-09-17&Itemid=62

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ