สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > เกียรติประวัติและผลงานของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ


เกียรติประวัติและผลงานของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

DS16696
DSA98
23/08/10 11:01:40

 ตัวอย่างบางส่วน

เกียรติประวัติและผลงานของนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

 จากกระแสพระราชดำริและพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยะมหาราช ให้จัดการศึกษาจัดตั้งโรงเรียนสำหรับบุตรหลานสามัญชนตามพระอาราม  โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้จัดตั้งขึ้นที่วัดเทพศิรินทราวาส ในปี จ.ศ.1247 หรือ พ.ศ.2428  จนถึงวันนี้124ปีของการครบรอบก่อตั้งโรงเรียนชายที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ   จากห้องเรียนตามศาลาการเปรียญในวัด  จนมีการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างถาวรในเวลาต่อมา  และมีการขยับขยายก่อร่างสร้างโรงเรียนเครือข่ายเทพศิรินทร์ขึ้นตามที่ต่างๆทั่วประเทศ  สถานศึกษาแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศออกมาเป็นจำนวนมากมาย  และได้เข้ามาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ในหน้าที่การงานในด้านต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมทั้งรับใช้สนองพระยุคลบาทแก่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในลำดับแรกที่ชาวเทพศิรินทร์ลูกแม่รำเพยถือเป็นมิ่งขวัญสูงสุดคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร  ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี  

กลุ่มพระราชวงศ์เจ้านายชั้นสูง ราชสกุลต่างๆที่เข้ามาเล่าเรียนชนิดที่เข้ามาศึกษาแบบตามกันเข้ามา และสร้างชื่อเสียงมากมาย มีดังนี้  

·        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์ บริพัตร์  กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต   นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ คนแรก

 • พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล พระองค์ชายใหญ่ เป็นท่านตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับภาพยนตร์ชื่อดัง  ในด้านดนตรีโปรดนิพนธ์คำร้องเพลงต่าง ๆ หลายเพลง อาทิ เพลงบัวขาว เพลงเรือนแพ เพลงลมหวน
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ (พระองค์ชายเล็ก) พระบิดาของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ ท่านมุ้ย  ทรงเป็นผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย และก่อตั้งบริษัทละโว้ภาพยนตร์ และมีบทบาทสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทย ในยุคที่เปลี่ยนจาก 16 ม.ม. มาเป็น 35 ม.ม. ได้สร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ "เกาะสวาท หาดสวรรค์", "เงิน เงิน เงิน", "อีแตน", "แม่นาคพระนคร", "นางทาส"
 • หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ อดีตประธานองคมนตรีและ อดีต ร.ม.ต.พาณิชย์ ฯลฯ  , ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  อดีตองคมนตรีและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช  ภาณุพันธุ์  ได้รับการถวายพระนามว่าเจ้าชายดาราทอง แชมป์นักขับรถแข่งที่มีชื่อเสียงในยุโรป
 • ศาสตราจารย์พิเศษพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร์  ฉัตรไชย  อดีตเอกอัครราชฑูต หลายประเทศ/นักประพันธ์/ พระอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 • เรืออากาศเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช (ราชสกุล จุฑาธุช) ทรงเป็นเจ้าของสายการบินชื่อ แอร์สยาม เป็นสายการบินนานาชาติเช่นเดียวกับไทยอินเตอร์

  - มหาอำมาตย์ตรีหม่อมเจ้าสกลวรรณกร  วรวรรณ  อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตรพาณิชยการ +หัวหน้ากองการโฆษณา (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนแรก)

 • หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์  รพีพัฒน์  อดีตปลัดทูลฉองกระทรวงคมนาคม/อดีตอธิบดีกรมสรรพากร+กรมที่ดิน2475-2476+อดีตนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย2490-2494
 • หม่อมเจ้านนทิยาวัต  สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทรงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 • หม่อมหลวงชูชาติ  กำภู  อดีตรัฐมนตรีช่วย พัฒนาฯ /อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /ราชบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ /อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

องคมนตรี

 • รื่น ศยามานนท์ (พระยาไพศาลศิลปศาสตร์) อดีต กรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่7 และอดีตปลัดทูลฉลอง(ปลัดกระทรวง)กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของโรงเรียน
 • หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
 • จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
 • อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ
 • ศาสตราจารย์กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กลุ่มนายกรัฐมนตรี

·        พันตรี ควง อภัยวงศ์

·        ทวี บุณยเกตุ

·        หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

·        พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

·        พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

·        ตนกู อับดุล ราห์มาน  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย  

กลุ่มประธานฝ่ายนิติบัญญัติ  ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ประธานรัฐสภา

·        พลเอกหลวงสุทธิสารรณกร

·        พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)

·        พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)

·        พันตรี วิลาศ โอสถานนท์

 • พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล
 • ศาสตราจารย์ทวี แรงขำ  อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนและรัฐมนตรี
 • อุทัย พิมพ์ใจชน
 • ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

กลุ่มประธานฝ่ายตุลากร   ประธานศาลฎีกา

·        ชม  ศุขะวณิช ( พระยาวิกรมรัตนสุภาษ )  อดีตประธานศาลฎีกาและเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของโรงเรียน

·        ประวัติ ปัตตพงศ์  อดีตประธานศาลฎีกาและ

·        อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ  อดีตประธานศาลฎีกาและองคมนตรี

กลุ่มรัฐมนตรี  นักการเมือง

·        โชติ  คุณะเกษม  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 • ด๊อกเตอร์ตั้ว  ลพานุกรม  อดีตกรรมการราษฎร คณะราษฎร์(รัฐมนตรีชุดแรกของประเทศไทย)+ผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม

·        สุนทร หงส์ลดารมภ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  อดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษและอเมริกา  นายกสมาคมนร.เก่าเทพศิรินทร์ ฯคนที่12

·        พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย อดีตนายกสมาคมนร.เก่าเทพศิรินทร์ ฯที่เพิ่งถึงแก่อนิจกรรมไป

 • หลง เวชชาชีวะ (พระบำราศนราดูร) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลบำราศนราดูร และเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานนามสกุล เวชชาชีวะ  เป็นพี่ชายของปู่ของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพ่วงแก้ว  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ผู้สูงอายุแห่งชาติ
 • ด๊อกเตอร์ ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  นักเขียน นักสะสมstamp
 • โอสถ  โกศิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

กลุ่มนักคิด นักเขียน นักประพันธ์  สื่อสารมวลชน

·        หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์   เจ้าชายนักประพันธ์ นวนิยายชื่อดังอย่างละครแห่งชีวิต

 • กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)  บุคคลดีเด่นของโลกจากองค์การยูเนสโก พ.ศ. 2548 สุภาพบุรุษนักประพันธ์ คมปากกานักหนังสือพิมพ์หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
 • ยังมีต่อครับบบบบบบ


ความคิดเห็นที่ 12


DS16696
DSA98
21/07/16 14:42:35

 

นาย  ชูสง่า ฤทธิประศาสน์

(ชื่อนามสกุลเดิม ชูสง่า ไชยพันธ์) ใช้ราชทินนาม ฤทธิประศาสน์ (ราชทินนามของบิดา) เป็นนามสกุล ๑๖/๖/๒๕๑๓

เกิดเมื่อวันที่ 11ตุลาคม พ.ศ. 2457 เสียชีวิต พ.ศ. 2530 (72 ปี)

ครอบครัว

สมรสกับนางนงนุช ฤทธิประศาสน์  พี่สาวของนายเอนก สิทธิประศาสน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี พ.ศ. 2473-2474 เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ. 3958

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

 

การทำงาน

พ.ศ. 2497ถึงปี พ.ศ. 2498รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

พ.ศ. 2498ถึงปี พ.ศ. 2502  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

พ.ศ. 2504ถึงปี พ.ศ. 2512  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2516ได้รับแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พรรคชาติไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (ครม.37)และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 2สมัย

 

1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[แก้]ชูสง่า ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญยัติแห่งชาติ 2สมัย คือ

 

1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516

2.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2520

 

ข้อมูลอ้างอิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และทะเบียนสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

เพิ่มเติม รมต.DSAอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS16696
DSA98
21/07/16 13:24:56

 

นาย  ชูสง่า ฤทธิประศาสน์

(ชื่อนามสกุลเดิม ชูสง่า ไชยพันธ์) ใช้ราชทินนาม ฤทธิประศาสน์ (ราชทินนามของบิดา) เป็นนามสกุล ๑๖/๖/๒๕๑๓

เกิดเมื่อวันที่ 11ตุลาคม พ.ศ. 2457 เสียชีวิต พ.ศ. 2530 (72 ปี)

ครอบครัว

สมรสกับนางนงนุช ฤทธิประศาสน์  พี่สาวของนายเอนก สิทธิประศาสน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี พ.ศ. 2473-2474 เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ. 3958

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

 

การทำงาน

พ.ศ. 2497ถึงปี พ.ศ. 2498รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

พ.ศ. 2498ถึงปี พ.ศ. 2502  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

พ.ศ. 2504ถึงปี พ.ศ. 2512  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2516ได้รับแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พรรคชาติไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (ครม.37)และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 2สมัย

 

1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[แก้]ชูสง่า ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญยัติแห่งชาติ 2สมัย คือ

 

1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516

2.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2520

 

ข้อมูลอ้างอิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และทะเบียนสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

เพิ่มเติม รมต.DSAอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
13/08/15 16:33:50อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
01/09/14 09:51:26อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
16/07/14 09:40:41อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
08/07/14 21:22:21

จิตงาม เพราะ"งามจิตต์"

   วานนี้ (7 ก.ค.57) สื่อดังสีบานเย็น ได้เผยแพร่บทความเรื่อง "หม่อมงามจิตต์"บุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.2558 พร้อมพระฉายาลักษณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ฯ สุดยอดนักเรียนเก่าฯอีกพระองค์หนึ่ง อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ /นักประพันธ์ /พระอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

http://goo.gl/KFLqoVอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
04/06/14 10:32:10

ดวงตราไปรษณียากร ชุด 100 ปี"หม่อมงามจิตต์"

รุปและข้อมูลจาก @มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
19/04/14 22:36:06

"พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร"เสด็จฯ กรุงมอสโก

(ค.ศ.1958/พ.ศ.2501)
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS16696
DSA98
23/08/10 11:10:27

กลุ่มทหาร ตำรวจ

·        จอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศล อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

·        พลเอก กฤษณ์ สีวะรา อดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

·        พลเอกสิริชัย ธัญญสิริ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก

·        พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

·        พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

·        พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

·        พลเรือเอก สถิรพันธ์  เกยานนท์  อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ 2548

·        พลตำรวจเอกพินิจ  อินทรทูต (พระพินิจชนคดี) อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 • พลตำรวจเอกเสริม จารุรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  หัวหน้านายตำรวจราชสำนัก /อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย/ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เข้าร่วมวงดนตรี "อ.ส.วันศุกร์"
 • พลตำรวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ วาระ 2551-2552, 2553-2554อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS16696
DSA98
23/08/10 11:07:44

กลุ่มนักกีฬา

·        เจือ  จักษุรักษ์  มิสเตอร์สปอร์ตแมน เจือ จักษุรักษ์ ผู้ให้กำเนิดตำนานกีฬาหลากหลายชนิดในประเทศไทย เชี่ยวเรื่องมวยสากลในไทย

·        พันเอก(พิเศษ)อนุ  รมยานนท์ อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอีกหลายสมาคมกีฬา

·        รองศาสตราจารย์ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร  อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และอดีตคณบดีฯ

·        สุพจน์ พานิช  อดีตกัปตันทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทย

·        ไพบูลย์ วัชรพรรณ  อดีตผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนแรก และเป็นนักกรีฑา 100 เมตรของไทย ที่ได้เข้าแข่งขันโอลิมปิค

·        พลตำรวจเอกพงษ์อำมาตย์ อมาตยกุล อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจและเป็นนักกรีฑา 400 เมตรของไทย ที่ได้เข้าแข่งขันโอลิมปิคอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS16696
DSA98
23/08/10 11:06:10

กลุ่มผู้บริหารราชการระดับสูง

·        เสริญ  ปันยารชุน (พระยาปรีชานุสาสน์

       บิดาของอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์  ปันยารชุน ) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ ,

      นายกสมาคมนร.เก่าเทพศิรินทร์ ฯคนที่2  นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของโรงเรียน    ปฐมนายกสมาคมนสพ.แห่งประเทศไทย2484-2486

·        กำจร  พลางกูร (พระอัพภันตราพาธพิศาล) อธิการบดีคนแรกของศิริราช/อดีตวุฒิสภา

 • ด๊อกเตอร์ศิริลักษณ์  จันทรางศุ  อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม /อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย /ราชบัญฑิต
 • ด๊อกเตอร์ประชา  คุณะเกษม  อดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศ+รมช.การต่างประเทศ+อดีตเอกอัครราชฑูตไทย
 • พลอากาศเอก จรรยา สุคนธทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย มหาชนจำกัด , นายกสมาคมนร.เก่าเทพศิรินทร์
 • พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยและผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ จำรัส ฉายะพงศ์  อดีตนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาล /นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง/อดีตผู้ว่าการประปานครหลวง
 • ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สุดใจ  เหล่าสุนทร  อดีตอธิการบดี ม.ศ.ว.
 • พลตรีประถม  บุรณศิริ  อดีตเหรัญญิกมูลนิธิสายใจไทย อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง2524-2536 อดีตรองอธิบดีกรมทางหลวง
 • รชฎ กาญจนวณิชย์ อดีตนายกวิศวกรรมสถานประแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ปรมาจารย์วิศวกรโครงสร้างของประเทศไทย
 • สนั่น เกตุทัต  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
 • ชิน บุนนาค ( พระยานิพัทธ์กุลพงศ์ ) คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงคนที่ 2 ของประเทศ
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ โอสถานนท์ อดีตอธิการบดี ม.แพทย์ศาสตร์
 • สงวน  ตุลารักษ์  อดีตเอกอัครราชฑูตจีนของไทยคนแรกอดีตผอ.โรงงานยาสูบฅนแรกปี2485 

       อดีตเสรีไทยอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS16696
DSA98
23/08/10 11:04:03

กลุ่มนักคิด นักเขียน นักประพันธ์  สื่อสารมวลชน

·        หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์   เจ้าชายนักประพันธ์ นวนิยายชื่อดังอย่างละครแห่งชีวิต

 • กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)  บุคคลดีเด่นของโลกจากองค์การยูเนสโก พ.ศ. 2548 สุภาพบุรุษนักประพันธ์ คมปากกานักหนังสือพิมพ์หนึ่งในผู้ก่อตั้ง คณะสุภาพบุรุษแบบอย่างนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน นักต่อสู้ทางการเมือง นิยายขนาดสั้นเรื่อง ข้างหลังภาพ
 • โชติ แพร่พันธุ์ เจ้าของนามปากกา ยาขอบที่มีผลงานเด่นคือ ผู้ชนะสิบทิศ และ อีกหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องสั้นชื่อ เพื่อนแพง
 • อบ ไชยวสุ  คุรุวรรณศิลป์แห่งสยามประเทศ ศิลปิน แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๒๘ เจ้าของนามปากกา ฮิวเมอริสต์และ L.ก.ฮ.  ครูสอนภาษาไทย นัก หนังสือพิมพ์ นักเขียนเรื่องสั้นแนวชวนหัว
 • ปรีชา อินทรปาลิต  เจ้าของนามปากกา ป.อินทร ปาลิต หัสนิยายสามเกลอชื่อก้อง พล นิกร กิมหงวน
 • มาลัย ชูพินิจ เจ้าของนามปากกา เรียมเอง "แม่อนงค์" มีผลงานเขียนหลายประเภท เช่น เรื่องสั้น เรื่องยาว บทนำ บทความ สารคดี วิจารณ์และกีฬา โดยเฉพาะกีฬามวย
 • ด๊อกเตอร์ เปลื้อง ณ นคร  นักเขียนชื่อดัง --นามปากกา ตำรา ณ เมืองใต้
 • พันเอก (พิเศษ) การุณ  เก่งระดมยิง
 • หม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิ์วัตน์ ศิลปิน แห่งชาติ  ประจำปี 2551
 • สรรพศิริ วิรยศิริ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. คนแรก
 • ปราบดา หยุ่น  เจ้าของรางวัลซีไรท์ 2545
 • ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ คลุ้ม วัชโรบล  อดีตราชบัณฑิต
 • กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนทุนรัฐบาลไทยคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนวิชาดนตรีที่ประเทศอังกฤษ
 • ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ จีระ หงส์ลดารมภ์  นายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด อดีตรองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ ทศพร วงศ์รัตน์ ราชบัณฑิต
 • รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ ครรชิต  มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ ศรีศักดิ์  จามรมาน  คนไทยคนแรกที่เป็นศาสตราจารย์ในสหรัฐอเมริกา
 • ศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ

กลุ่มนักกฎหมายชื่อดัง

 • พระยานิติศาสตร์ไพศาล (วัน จามรมาน) บิดาของศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/คณบดีคนแรก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ เดือน  บุนนาค   รักษาราชการแทนผู้ประศาสน์การ ม.ธ. อดีตรัฐมนตรี/เสรีไทย/ผู้เชี่ยวกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง   คณบดีคนแรกคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี มธ
 • ศาสตราจารย์ประมูล  สุวรรณศร (หลวงประสาทศุภนิมิต) 1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ  / แต่งหนังสือกฎหมายนักกฎหมาย


อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ