สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ภัทรศักดิ์,รัฐชัย,วิรภูมิ" 3 ลูกแม่รำเพย เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรมฯ 2556


"ภัทรศักดิ์,รัฐชัย,วิรภูมิ" 3 ลูกแม่รำเพย เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรมฯ 2556

DS27342
DSA109
13/03/08 21:31:52

 

"ภัทรศักดิ์,รัฐชัย,วิรภูมิ" 3 ลูกแม่รำเพย เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรมฯ 2556

   คณะนักเรียน ร.ร.เทพศิรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง” เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร โดย รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เป็นประธาน เมื่อ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ หอประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กทม.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก @FirstIdol Where U R

DSFC : รายงานความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
24/07/13 19:39:51

"รัฐชัย,วิรภูมิ"เข้ารอบชิงฯ ฑูตเยาวชน กทม. ปี 56

จาก @สภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
09/07/13 18:55:24

วิรภูมิ,รัฐชัย,ภัทรศักดิ์"ผ่านด่าน ชิงฑูตเยาวชน กทม.ปี 56

   ประกาศสภา ที่ 008/2556 รับรองผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฑูตเยาวชนกรุงเทพมหานคร ปี 2556 จำนวน 13 คน พบ นร.ร.ร.เทพศิรินทร์ จำนวน 3 ท่าน ขอเป็นกำลังใจมา ณ โอกาสนี้ครับ

จาก @สภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ