สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "บรรณยงค์ สุวรรณผ่อง"นั่ง กก.จริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ


"บรรณยงค์ สุวรรณผ่อง"นั่ง กก.จริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ

DS27342
DSA109
04/03/13 19:09:37

"บรรยงค์ สุวรรณผ่อง"นั่งที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวฯ สมัย 7

    ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม อาศัยตามระเบียบว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 ข้อ 4 จำนวน 4 ท่านพบว่าในลำดับที่ 2 ได้แก่


นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ท.ศ.9431 รุ่น 2506-08 ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 7

   ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?option=com_content&view=article&id=1634%3A2012-10-15-10-02-24&catid=36%3Aiiajrc&Itemid=44&lang=thความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
13/07/20 17:01:11

ทันสื่อ / ผ่อนคลายระยะ 5 ยังเหลืออะไรที่ต้องห้าม

https://www.thaipbspodcast.com/podcast/dj/tracks/12235/%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0+5+%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
05/03/20 15:44:12

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๓

http://www.tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5328-2020-03-04-10-52-47อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
20/02/18 15:27:04

ดนตรีการ

http://thaipbsradio.com/track/3808/Dream+1/อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
14/06/17 18:40:53อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
14/06/17 17:38:04อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
06/03/17 15:34:16

"บรรยงค์"นั่ง กก.จริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4299:2017-03-04-08-27-19&catid=5:professional-media-organizations-and-movements&Itemid=8อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
29/04/16 15:17:54

อสัญกรรม อนิจกรรม

http://www.thairath.co.th/content/611788อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
08/04/16 17:29:34

"อ.บรรยงค"ร่วมเจาะลึก

จากFuture Journalist Award - FJAอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
04/03/14 12:14:39

ย่างก้าวสู่ 60 ปีสมาคมนักข่าวฯ

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3443:-tja-59th-anniversary&catid=5:professional-media-organizations-and-movements&Itemid=8อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
05/03/13 21:27:32

"อ.บรรยงค์"นั่งกรรมการตัดสิน รางวัลสมาคมนักข่าวฯ 2555

http://www.dailynews.co.th/society/188599อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
04/03/13 19:08:53

"บรรณยงค์ สุวรรณผ่อง"นั่ง กก.จริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ

   บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ท.ศ.9431 รุ่น 2506-08 บรรณาธิการบริหาร"อีคอนนิวส์" ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจริยธรรม  จากทั้งหมด 5 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันนี้ (4 มี.ค.56) ณ สมาคมผู้สื่อข่าวฯ สามเสน กทม.

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3133:-2556-&catid=5:professional-media-organizations-and-movements&Itemid=8อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ