สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ลูกเสือรำเพย" ร่วมมหกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ


"ลูกเสือรำเพย" ร่วมมหกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

DS27342
DSA109
12/07/31 16:27:00

"ลูกเสือรำเพย" ร่วมมหกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

 

     สพม. 1 มีหนังสือที่ ศธ. 04231/3829 ลงวันที่ 31 ก.ค.55 เรื่องการจัดงานมหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขคณะลูกเสือแ่หงชาติ ประกอบด้วยเหล่าผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และเนตรนารีรวมกว่า 1,500 คนต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค.55 นั้น

     กองลูกเสือ ร.ร.เทพศิรินทร์ จำนวน 45 นาย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบัน จากจำนวนทั้งหมด 9 แห่งในกลุ่มโรงเรียนที่ 1 จากทั้งหมดจำนวน 6 กลุ่ม และร่วมกิจกรรมสำคัญ อาทิเช่น พิธีถวายราชสักการะ ,พิธีเปิด ,พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2554 ฯลฯ ในวันที่ 8 ส.ค.นี้ เวลา 10.30-16.00 น. ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

http://www.sesao1.go.th/news_area/files_store/25550731150550.pdfความคิดเห็นที่ 15


DS27342
DSA109
14/05/18 13:58:40อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14


DS27342
DSA109
05/02/18 18:36:00อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13


DS27342
DSA109
23/01/18 17:22:42อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
25/08/17 17:34:33

"อ.กนกอร" เป็นกรรมการ

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม.1) แจ้งหนังสือที่ ศธ 04231/4791 ลงวันที่ 24 ส.ค.60 เรื่อง"โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560"เป็นจำนวน 2 รุ่นดังนี้ รุ่น 1 ระหว่าง 26-28 ส.ค.60 และรุ่น 2 ระหว่าง 28-31 ส.ค.60 ณ จังหวัดสระบุรีพร้อมแนบคำสั่งที่ 189/2560 เรื่อง"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ" พบว่า

   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เป็นคณะกรรมการอำนวยการฯ อีกทั้ง อ.กนกอร ผลศิริ ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็นคณะกรรมการควบคุมดูแลลูกเสือฯ ลำดับที่ 2 ตามข้อ 4.1 ในรุ่น 1

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
15/06/17 15:47:29อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
15/03/17 19:00:27อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
10/02/17 17:22:22อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
14/11/16 15:03:05อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
28/10/16 14:59:38

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม.1) มีหนังสือที่ ศธ 04231/6042 ลงวันที่ 27 ต.ค.59 เรื่อง"ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง" สรุปเนื้อหาพบว่า

   ขอความร่วมมือสถาบันศึกษาสังกัดฯ รวม 6 กลุ่ม จัดคณะจิตอาสาจำนวน 10 นาย/แห่ง ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา 1 ราย ,ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 9 นาย ปฏิบัติหน้าที่ พระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 29 ต.ค.และ 31 ธ.ค.59 ณ มณฑลพระราชพิธี ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

   นอกจากนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ได้ระบุว่า ร.ร.เทพศิรินทร์ อยู่ลำดับ 3 ตามรายชื่อโรงเรียนในสังกัดฯ กลุ่ม 1 รวม 9 แห่ง ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าพรุ่งนี้ (29 ต.ค.59) ตามรูป

DSFC : รายงาน อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
07/09/16 16:14:58

ลูกเสืออาสา กกต.

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  (สพม.1) มีหนังสือที่ ศธ 0231/5348 ลงวันที่ 6 ก.ย.59 เรื่องการประชุมชี้แจงหลักสูตรวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. ได้เชิญผู้บริหารและผู้กำกับวิชาลูกเสือสถานศึกษาในสังกัดรวม 2 ท่าน/โรงเรียน เดินทางร่วมประชุมดังกล่าววันที่ 20 ก.ย.59 ณ โรงแรมดังย่านบางกะปิ กทม. พบว่า

   ร.ร.เทพศิรินทร์ อยู่ลำดับที่ 5 ในบัญชีรายชื่อสถานศึกษาสังกัด สพม.1 จำนวน 25 แห่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
12/07/16 17:21:34

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1(สพม.1) มีหนังสือที่ ศธ 04231/3696 ลงวันที่ 31 พ.ค.59 เรื่อง"โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปีการศึกษา 2559" จำนวน 2 รุ่นระหว่าง 29-31 ก.ค.59 และ 5-7 ส.ค.59 ตามลำดับ ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนฯ จ.เพชรบุรี พบว่า

โรงเรียนเทพศิรินทร์พร้อมสถานศึกษา สพม.1 ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกลูกเสืือระดับ ม.2 จำนวน 8 นาย,ผู้บังคับบัญชา 1 นายต่อสถานศึกษา 1 แห่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 

DSF:รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
09/03/16 16:42:47อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
02/03/15 16:29:51

จาก @ชุมนุมลูกเสืออาสาเทพศิรินทร์ร่มเกล้าอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
25/12/14 16:08:01

จาก ชุมนุมลูกเสืออาสา & Scout Team Workอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
12/02/14 22:26:02อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ