สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ดร.ชัยวัฒน์"รับรางวัล ผู้มีคุณูปการต่อภาษาไทย ๒๕๕๕


"ดร.ชัยวัฒน์"รับรางวัล ผู้มีคุณูปการต่อภาษาไทย ๒๕๕๕

DS27342
DSA109
30/07/12 16:20:24

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์"...ผู้มีคุณูปการต่อภาษาไทย ๒๕๕๕

     กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ปูชนียบุคคลหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านการใช้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้แบ่งเป็น ๔ ประเภท และพบชื่อลูกแ่ม่รำเพยอาวุโส จากกลุ่มผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณูปการต่อวงการภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่น จำนวน ๑ รายจากทั้งหมด ๑๓ ราย ได้แ่ก่

- "วินนี่ เดอะปุ๊" ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ท.ศ.๒๕๐๔-๐๖ 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

http://www.komchadluek.net/detail/20120726/136164/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.html#.UBFrdGEtiSoความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
30/07/12 16:22:15
อ้างอิงข้อความของ DS27342

ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใข้ภาษาถิ่นดีเด่น 
และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕

ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3685
 

"ดร.ชัยวัฒน์"รับรางวัล ผู้มีคุณูปการต่อภาษาไทย ๒๕๕๕

     ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จำนวนทั้งหมด ๑๓ รายจากบุคคล ๑๑ ราย องค์กร ๒ แห่ง  ในพิธีเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเข็มและโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร  แบ่งเป็น ๔ ประเภท ประกอบด้วย

   ๑. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จำนวน ๕ ราย เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับของวงการด้านภาษาไทย

     ๒. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๑๘ ราย เป็นชาวไทยที่มีผลงานการสร้างสรรค์ภาษาไทย และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความชำนาญในการใช้ภาษาไทยและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

     ๓. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จำนวน ๔ ราย เป็นผู้ที่มีผลงานการสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่น และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม

     ๔. ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จำนวน ๑๓ ราย เป็นบุคคล ๑๑ ราย และองค์กร ๒ แห่ง ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณูปการต่อวงการภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่น

http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=1939:2012-07-29-00-56-22&catid=34:news&Itemid=351อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
27/07/12 17:30:17

ผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใข้ภาษาถิ่นดีเด่น 
และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕

ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3685อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
27/07/12 16:37:59

วธ. จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕

http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=3682อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS17244
DSA98
27/07/12 10:16:36

เหมาะสมแล้วครับ เหมาะสมจริงๆ..ยินดีด้วยครับ พี่..อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ