สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > “One Network, One Communication”


“One Network, One Communication”

DS27342
DSA109
12/07/09 17:14:52

 

“One Network, One Communication”

กิจกรรมค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 7  DS Network Camp VII

     สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ โดย โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ 7 (DS Network Camp VII) เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมร่วมกัน มีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้ง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน ครูที่ปรึกษา 2 คน และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ (ชมรมเครือข่ายรำเพย) ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมี “ดร.สุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม” ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ “นายอภิชาติ พลธรรม” ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปิด 

     เนื้อหาการอบรมแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม workshop ได้แก่ 1.) Photography (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) 40 คน 2.) Master of Ceremonies (พิธีกร/ผู้ประกาศ) 20 คน 3.) Social Media (สื่อสังคมออนไลน์) 20 คน 4.) Media Production (งานตัดต่อ/ลำดับภาพ) 20 คน และนอกจากมี STAFF เป็นวิทยากรประจำกลุ่มแล้ว “คุณกฤช  สินอุดม” ยังเป็นผู้ประสานงานในการเชิญนักเรียนเก่าโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ร่วมเป็นวิทยากรด้วย คือ

1. อาจารย์กุลเชษฐ์  เล็กประยูร นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รุ่น 4 ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บรรยายพิเศษเรื่อง “การเล่าเรื่องด้วยภาพ Telling for Television”

2. คุณจุมพล  จีนะสุทธิ์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 98 (23-26) บรรยายเรื่อง “DS Network for Social Media”

3. คุณปกรณ์  ไตรยสุนันท์ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ร่มเกล้า บรรยายเรื่อง “The Photography”

     นอกจากนี้ยังร่วมปฏิบัติงานภาคสนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม ใน “งานประเพณีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 สู่อ้อมอกแม่รำเพย ประจำปีการศึกษา 2555” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการด้วย

     กิจกรรมค่ายเครือข่ายรำเพย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อยอดความรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ในงานด้านสื่อสารมวลชนด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านข้อมูลข่าวสาร (One Network, One Communication)

ชมรมเครือข่ายรำเพย (DS Network Club) : @DS Networkความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
05/06/18 16:48:39

(13)นับหนึ่งอีกครั้งที่ “เดลินิวส์” สี่พระยา

https://www.cops-magazine.com/topic/12400อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
06/04/18 14:51:00อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ