สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "รองสุชาติ"ชวนเที่ยวงาน Milky Way 15-22 ส.ค.นี้


"รองสุชาติ"ชวนเที่ยวงาน Milky Way 15-22 ส.ค.นี้

DS27342
DSA109
08/08/12 22:05:58

"บิ๊กนพดล,รองสุชาติ"สองลูกแม่รำเพย-อสค. ชวนร่วมงาน วันดื่มนมโลก

     'นม'ดื่มได้ดื่มดีทุกที่ทุกวัย'อ.ส.ค.รณรงค์คนไทยดื่มนมโคสดแท้ 100 % เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมช่วยเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง

           "นม" เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และครบทุกคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายต้องการ และยังมีความสำคัญกับผู้คนทุกเพศทุกวัย เพราะสารอาหารที่มีอยู่ในนมนั้นมีคุณค่าทั้งต่อการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และสร้างเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ด้วยคุณค่าของนมที่มีอยู่มากมาย ดังนั้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จึงได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก" เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชนโดยปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลกที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดนและเดนมาร์ก เป็นต้น

               องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะหน่วยงาน ของรัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค และนมโรงเรียน ได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม โดยเฉพาะการดื่มนมโคสดแท้ 100 % เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และได้รับคุณประโยชน์จากสารอาหาร วิตามิน และแคลเซียมจากธรรมชาติของนมโคสด

               จากผลการศึกษาด้วยการนำนมโคสดแท้ 100% นมปรุงแต่งรสหวาน และนมเปรี้ยว ในปริมาณ 100 มิลลิกรัม มาเปรียบเทียบคุณค่าทางสารอาหาร จะพบว่านมโคสดแท้ 100% จะให้สารอาหารที่สูงที่สุด เช่น คุณค่าด้านแคลเซียม นมโคสดแท้ 135 มิลลิกรัม นมหวาน 120 มิลลิกรัม นมเปรี้ยว 70 มิลลิกรัม ด้านโปรตีน นมโคสดแท้ 3.3 กรัม นมหวาน 2.3 กรัม นมเปรี้ยว 1.3 กรัม ในส่วนของวิตามินเอ นมโคสดแท้ 71 ไมโครกรัม นมหวาน 38 ไมโครกรัม และนมเปรี้ยว 17 ไมโครกรัม ผลดังกล่าวทำให้วิเคราะห์ได้ว่านมหวาน และนมเปรี้ยวนั้นจะทำให้เด็กอ้วนได้มากกว่า นอกจากนี้ นมสดรสธรรมชาติยังเป็นอาหารที่สร้างความแข็งแรงให้กับฟัน ซึ่งหากเติมน้ำตาลเป็นนมหวาน เด็กจะเสี่ยงเป็นโรคฟันผุมากกว่าเด็กที่ดื่มนมจืดถึง 2-3 เท่า

              
นายนพดล ตันวิเชียร ท.ศ.12274 รุ่น 2516-18 รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการ     โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จากรูป : คนขวามือ กล่าวว่า

     "การดื่มนมโดยเฉพาะนมโคสดแท้ 100% นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่มแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยผลักดันการสร้างช่องทางใหม่ในการทำธุรกิจโคนมและน้ำนมสดอีกทางหนึ่งด้วย

     จึงเชิญชวนคนไทยหันมาบริโภคนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาวๆที่รัก(ษ์)สุขภาพและบางครั้ง ไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า นมสดสามารถเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ เหมาะกับสภาพร่างกายที่สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทันที ที่สำคัญคนที่ดื่มนมต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ซึ่งกำลังเป็นโรคที่คุกคามประชากรทั่วโลก โดยโรคนี้มีผลกระทบต่อผู้หญิงหนึ่งในสามคน และผู้ชายหนึ่งในห้าคนทั่วโลกที่มีอายุ 50 ปีอีกด้วย

       อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังกล่าวว่าประเทศไทยผลิตน้ำนมดิบได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คนไทยมีอัตราการดื่มนมเฉลี่ยเพียง 14 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่อัตราบริโภคนมโดยเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี และอัตราการดื่มนมทั่วโลกอยู่ที่ 103.9 ลิตรต่อคนต่อปี ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพมากขึ้นโดยเน้นการให้ความรู้ และกระตุ้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศ ทุกวัย

               กรมปศุสัตว์ จึงได้ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกขึ้น โดยกิจกรรมช่วงเช้าตนเองพร้อมคณะผู้จัดงานและผู้แทนของเด็กไทยจะเข้าพบ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรมในวันงาน ส่วนช่วงบ่ายจะจัดกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์ ประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้,การสาธิตการทำไอศกรีมจากนมรูปแบบต่างๆ,การแสดง บอลลูนแมน และD-Dance เพื่อแสดงถึงความแข็งแรงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์จากนมหลากชนิดให้ผู้เข้าชมงานได้ดื่มและชิมฟรี อาทิ นมสด ไอศกรีมโยเกิร์ต และเนยแข็ง เป็นต้น

               "นมสดมีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยพัฒนาการทั้งทางสมองและโครงสร้างร่างกาย ซึ่งภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากการดื่มนม จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันดื่มนมเป็นประจำและต่อเนื่อง พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรม "วันดื่มนมโลก" เพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดี" นายทฤษดี กล่าว

          สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลกได้ที่บริเวณลานกิจกรรมดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์ ในวันที่ 1 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. เป็นต้นไป

                วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง !!! "นม" ดื่มได้ดื่มดีทุกที่ทุกวัย"

http://thaidailymirror.com/index.php/article/19-2010-03-19-04-29-52/36265-100.html?site_id=%3Amaster_db%3A

-----

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พี่สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ ท.ศ.14100 รุ่น 2519-21 รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จากรูป : คนซ้ายมือความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
08/08/12 22:05:16

"รองสุชาติ"ชวนเที่ยวงาน Milky Way 15-22 ส.ค.นี้

http://www.newsplus.co.th/NewsDetail.php?id=50039อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
08/06/12 14:07:49อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
05/06/12 13:44:35อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
05/06/12 13:43:56อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
01/06/12 18:00:27

 
 
"บิ๊กนพดล,รองสุชาติ"ชวนคนไทย ดื่มนมแท้ 100% ลดโรคกระดูกพรุน
 
     ตามที่องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization) หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 จวบจนปัจจุบันกว่า 40 ประเทศทั่วโลกที่มีกิจกรรมวันดื่มนมโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น ณ บริเวณดิจิตอล เกทเวย์ กทม. อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี พศ.2555 โดยมีบุคคลสำคัญ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมงาน อาทิเช่น Mr.Man So Ho รองผู้แทน FAO ,นพดล ตันวิเชียร ท.ศ.2516-18 รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) , สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ ท.ศ.2519-21 รองผู้อำนวยการฯ และสื่อมวลชนมากมาย
 
    ภายในงานช่วงเช้า มีขบวนรถวันดื่มนมโลก ออกรณรงค์จาก ถ.ราชดำเนินนอกมายังกระทรวงเกษตรฯ และช่วงบ่าย มีนิทรรศการให้ความรู้, การสาธิตการทำไอศกรีมจากนมรูปแบบต่าง ๆ,การแสดงบอลลูนแมน เสวนาจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุน ตลอดจนร่วมดื่มและชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมโคสดแท้ อาทิ ไอศกรีม โยเกิร์ต และเนยแข็ง จึงปิดงานด้วยการดื่มนมในช่วงเคารพธงชาติเวลา 18.00 น.
 
     นพดล ตันวิเชียร ทำการแทน ผอ.อสค. ได้เปิดเผยว่า "การดื่มนมโดยเฉพาะนมโคสดแท้ 100% นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่มแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาขีพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้มากขึ้น ตลอดจนผลักดันช่องทางใหม่ๆกับธุรกิจโคนมและน้ำนมสดอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนให้คนไทยหัีนมาบริโภคนมเพิ่มขึ้น
 
    จริงๆแล้ว นมไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อช่วงวัยรุ่นเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเฉพาะส่วนสูง กระดูก กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานและสารอาหารเพิ่มมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้ชาย เช่น ลดความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคกระดูกพรุน "บิ๊กนพดล กล่าวในที่สุด.
 
DSFC : รายงาน


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
29/05/12 18:39:34

 

1 มิถุนายน...วันดื่มนมโลก
 
     จากรูป (ซ้ายไปขวา) : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ,ฮิโรยูกิ โคนูม่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค  ,อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "วันดื่มนมโลก ประจำปี 2555 World Milk Day Thailand 2012 ” เมื่อ 28 พ.ค.ทีผ่านมา ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
     สำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลกโดยภาครัฐตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2554 ทั้งนี้ภาคเอกชนได้ริเริ่มกิจกรรมนี้มาหลายปีแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2555 นี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรมปศุสัตว์ และ อ.ส.ค. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การดื่มนมในวันดื่มนมโลก ในวันที่ 1 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 
ภาคเช้า 
            ผู้จัดงานนำโดย คุณฮิโรยูกิ โคนูม่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค   ,คุณวิมลพร ธิติศักดิ์   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  และคุณนพดล   ตันวิเชียร   รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการอ.ส.ค. พร้อมผู้แทนของเด็กไทย มาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เพื่อเข้าพบ นายสัตวแพทย์ ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ในฐานะบทบาทผู้นำของประเทศ     ที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนและคนไทย ได้ทราบถึงวันสำคัญของวันดื่มนมโลก นอกจากนั้นแล้ว ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นและรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยหันมาดื่มนมโคสดแท้ที่ผลิตจากเกษตรกรในประเทศกันให้มากขึ้น โดยจะมีการอ่านสานส์จาก ฯพณฯนายกรัฐมตรี  เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลกด้วย
 
ภาคบ่าย
 
จัดกิจกรรมรณรงค์การดื่มนมในวันดื่มนมโลก ณ ลานดิจิตอล เกตเวย์ สยามสแควร์  ซอย 3  งานเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย
1. นิทรรศการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของนมโคสดแท้ 100 % 
2. แจกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมโคสดแท้ ให้แก่ผู้เข้าชม ได้ดื่มและรับประทาน  อาทิเช่น  ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม, ไอศกรีม,  โยเกิร์ต  และเนยแข็ง เป็นต้น
3. โซนให้ความรู้และมุมบันเทิงต่างๆ อาทิเช่น  การแสดงบอลลูนแมน และ D-Dance   การเล่นเกมชิงของรางวัลต่างๆ  และชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ชิน ชินวุฒิ อย่างใกล้ชิด เป็นต้น.
 
DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
28/05/12 16:32:57

"บิ๊กนพดล,รองสุชาติ"2 ลูกแม่รำเพย นำไทยเดนมาร์ค ซิวรางวัลแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้

    ธวัชชัย สำโรงวัฒนา ประั้ธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)พร้อมด้วย นพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์  รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.  เป็นผู้แทนรับรางวัล Trusted Brand ระดับโกลด์ สำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์นม ใน Trusted Brand 2012 - รางวัลแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 55 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร

  นางซู คาร์นีย์ บรรณาธิการอำนวยการเอเชียแปซิฟิก ของนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ ยังกล่าวในฐานะผู้จัดงานประกาศรางวัลแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ว่า

     "จากผลสำรวจพบว่า คนไทยมีความเชื่อมั่นและภักดีต่อแบรนด์สินค้าในประเทศมากที่สุดในเอเชีย ส่งผลให้แบรนด์สินค้าของประเทศไทยได้รับรางวัลถึง 38 แบรนด์ จาก 59 สินค้า ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจและเผยแพร่รายชื่อแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ ผ่านการสำรวจความนิยมโดยตรงจากผู้บริโภคทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน อินเดีย จีน และฟิลิปปินส์ โดยเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคว่าผลสำเร็จรางวัลนี้ได้รับความเชื่อมั่นมากที่สุดในเอเชีย".

DSFC : รายงาน
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
24/05/12 15:23:32

1 มิถุนายน ... วันดื่มนมโลก

http://thaidailymirror.com/index.php/article/23-2010-04-19-03-31-52/36989-1-world-milk-day-2012.html?site_id=%3Amaster_db%3Aอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ