สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "พงศ์พฤทธิ์"คว้าทอง/"สรวิช"คว้าทองแดง ศึกเคมีโอลิมปิคไทย


"พงศ์พฤทธิ์"คว้าทอง/"สรวิช"คว้าทองแดง ศึกเคมีโอลิมปิคไทย

DS27342
DSA109
12/05/08 16:36:26

"พงศ์พฤทธิ์"รับเหรียญทองและเกียรติบัตรจากอธิการบดี มจธ.

"สรวิช โรจน์ชีวิน"รับเหรียญทองแดงและเกีบรติบัตร จากอธิการบดี มจธ.

"พงศ์พฤทธิ์"คว้าทอง/"สรวิช"คว้าทองแดง ศึกเคมีโอลิมปิคไทย

     พงศ์พฤทธิ์ รุจิระชุณห์ ว่าที่นักเรียนชั้น ม.6/5  และบุตรชายของ พงศ์ปกรณ์ รุจิระชุณห์ ท.ศ.2518-20 ไ่ด้รับรางวัลเหรียญทอง และ สรวิช โรจน์ชีวิน ว่าที่นักเรียนชั้น ม.5 ได้เหรียญทองแดง (ใช้"ว่าที่"เนื่องจากยังไม่ถึงวันมอบตัว)

     ทั้ง 2 ท่านเป็นนักเรียนผู้แทนจาก ร.ร.เทพศิรินทร์ ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งได้มอบหมายให้หมาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สนับสนุนการแข่งขันโดย บ.ดาว เคมิ คอล จำกัด อีกทั้งอธิการบดี มจธ. เป้นประธานมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร เมื่อ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้อง SSCL 206 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 

    การแข่งขันดังกล่าว มีขึ้นระหว่าง 4-7 พ.ค.ที่ผ่านมาภายหลังจากนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 101 คน จากศูนย์ สอวน. จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศได้ผ่านกิจกรรมค่ายศูนย์ สอวน.แต่ละภูมิภาคแล้ว จากนั้นจึงได้สอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติระดับประเทศ ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริว่าควรเปลี่ยนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชา เช่น ชีวเคมี อินทรีย์เคมี อีกทั้งยังมีการปรับกระบวนการระหว่างการแข่งขันต่างๆ ให้เทียบเท่ากับการแข่งขันระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศในปีหน้า

ขอเชิญชมภาพชุดได้ที่ลิงก์นี้

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.431913513487319.108692.131159696896037&type=3

DSFC : รายงานความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
23/08/13 18:06:44

"สรวิช โรจน์ชีวิน"รับทุน โครงการเงินบริจาคเพื่อการศึกษา

http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=357&p=&b=&n=&pg=2&sel_search=&keyword=อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS24585
DSA106
11/05/12 10:00:38

ยินดีกับน้องทั้งสองด้วยครับ

เนี่ยแหละข่าวดีที่อยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS16696
DSA98
10/05/12 21:45:15

เยี่ยมยอดครับ ขอชื่นชมน้องทั้งสองด้วยครับอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS15985
DSA96
09/05/12 11:17:16

เยี่ยมครับ ขอชื่นชมและให้กำลังใจอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ