สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "อธิบดีเลิศวิโรจน์"เปิดใจ สถานการณ์น้ำผ่านรายการดัง 20 ม.ค.56


"อธิบดีเลิศวิโรจน์"เปิดใจ สถานการณ์น้ำผ่านรายการดัง 20 ม.ค.56

DS27342
DSA109
08/02/13 15:37:22ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
08/02/13 15:37:12

"อธิบดีเลิศวิโรจน์"เปิดใจ สถานการณ์น้ำผ่านรายการดัง 20 ม.ค.56
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
05/06/12 14:00:26

"กรมชลประทาน"ซิวที่ 1 ภาคเอเชียแปซิฟิค

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan049297.pdfอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
23/05/12 15:27:58

"อธิบดีเลิศวิโรจน์"เผย โครงการน้ำยมคว้ารางวัล UN

     เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เผยกรณีกรมชลประทานได้ส่งนวัตกรรมการป้องกันและการบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่  เข้าแข่งขันรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากองค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำปี พ.ศ. 2555 นั้น ปรากฏว่า สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศสาขา Fostering Participation In Policy Making Decisions Through Innovative Mechanisms ประเภทนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งส่วนของภาครัฐและกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำภาคประชาชน

 

     สำหรับนวัตกรรมการป้องกันและการบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมดังกล่าว ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/155609/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
03/05/12 22:20:27

 

     อธิบดีกรมชลประทานเผยมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับบริหารจัดการในช่วงภัยแล้ง ยกเว้นในบางพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ชลประทาน ส่วนการรับมือน้ำท่วมยืนยันว่าในปีนี้เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลได้มอบหมายไว้

 

     นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตามเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเหลือน้อยนั้น เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในการส่งน้ำไปสู่ภาคครัวเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร โดยยืนยันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอไว้ใช้ ยกเว้นในส่วนของพื้นที่นอกพื้นที่ชลประทานที่อาจจะประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงเกษตรกรบางรายที่อาจมีการทำนาเกินกว่าที่ได้มีการประกาศเอาไว้คือปีละ 2 ครั้ง ขณะที่ในส่วนของการรับมือปัญหาน้ำท่วมนั้นเป็นไปตามแผน ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำและคันกั้นน้ำ
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
03/05/12 22:14:26อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ