สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "จำรัส สว่างสมุทร"ร่วมชำแหละ 8 อุตสาหกรรมดาวรุ่งมุ่ง AEC


"จำรัส สว่างสมุทร"ร่วมชำแหละ 8 อุตสาหกรรมดาวรุ่งมุ่ง AEC

DS27342
DSA109
21/02/13 19:33:55

 

 "จำรัส สว่างสมุทร"ร่วมเวที ชำแหละตลาดไอทีไทย 

 

    จำรัส สว่างสมุทร ท.ศ.18986 รุ่นปีเข้าศึกษา พ.ศ.2522 ประธานคณะที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมแถลงผลสำรวจมูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2554 (รายตลาด) ในงาน Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และหน่วยงานพันธมิตร ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้อง Sapphire โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

http://www.thaipr.net/government/399911

รายชื่อผู้บริหารองค์กรของ"เอทีซีไอ"

http://www.atci.or.th/organization1.htmlความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
29/10/16 18:21:17

"จำรัส"ขึ้นเวที พลังซอฟแวร์ไทยฯ

http://www.atsi.or.th/index.php?modules=news&file=view&id=1477024219อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
22/08/16 16:35:32

"ผอ.จำรัส"ขึ้นเวที 12 บิ๊กลุย Digital Economy

  จำรัส สว่างสมุทร รุ่น 2521-23 ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เป็นผู้บรรยายหัวข้อ "สร้างโอกาสทางการค้า ด้วยฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ" (ช่วงเช้า) และเป็นผู้ดำเนินการเสวนา หัวข้อ“ประโยชน์ของฐานข้อมูลกลางของสินค้าต่อการพัฒนา Digital Economy" (ช่วงบ่าย) เนื่องในโอกาสที่ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability) พร้อมเปิดตัวโครงการ “การจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ (National Product Catalogue)” เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและ SME ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยกระทรวงไอซีที ร่วมกับ ส.อ.ท. เมื่อ 19 ส.ค.59 ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ ลาดพร้าว กทม.

   หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 12 ราย ได้แก่ กระทรวงไอซีที ,กระทรวงอุตสาหกรรม ,กระทรวงสาธารณสุข ,กระทรวงพาณิชย์ ,กระทรวงการคลัง ,กระทรวงมหาดไทย ,สํานักนายกรัฐมนตรี ,ส.อ.ท. ,สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง-ประเทศไทย ,สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ,สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

 ในวันเดียวกัน ส.อ.ท. ยังได้จัดบรรยายหัวข้อ “National Product Catalogue for Thailand digital supply” และ“ระบบ e-Market และ e-Bidding กับอนาคตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

   ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โทร.02.3451194 (ในวัน/เวลาทำการ) หรือ http://www.gs1thailand.org/gs1/

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
11/08/16 16:37:10อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
25/01/16 16:00:30

"ผอ.จำรัส"ขึ้นเวที

   จำรัส สว่างสมุทร ท.ศ.18986 รุ่น 2521-23 ผอ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา F.T.I Outlook 2016 :ทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี 2559 วันนี้(25 ม.ค.59) ณ ศูนย์ประชุมฯสิริกิติ์ กทม.
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
12/06/13 21:41:51

Closing Plenary: Taking Stock and the Way Forward (Conclusion)
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
12/06/13 21:40:39

Closing Plenary: Taking Stock and the Way Forward (continued)
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
12/06/13 21:39:37

Closing Plenary : Taking Stock and the Way Forward
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
21/02/13 19:33:44

"จำรัส สว่างสมุทร"ร่วมชำแหละ 8 อุตสาหกรรมดาวรุ่งมุ่ง AEC

   จำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ  “การเปิดตลาดการค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของไทยในกรอบอาเซียน: ประเทศไทยพร้อมหรือไม่” ได้กล่าวโดยสรุปว่า

   "ขณะนี้ไทยมี 8 อุตสาหกรรมดาวรุ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพและ ความพร้อมของบุคลากรในประเทศให้ไปสร้างงานในตลาดอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน

      สำหรับอุตสาหกรรมทั้ง 8 ประเภท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์บริการ  แอนิเมชั่น อีเลิร์นนิ่ง  สมองกลฝังตัว (Embedded software)  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีบริการเพื่อการท่องเที่ยว  โดยอุตสาหกรรมดาวรุ่งทั้ง 8 ประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นว่าไทยต้องแข่งกับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการผนึกกำลังพันธมิตรที่ทำให้ไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น

   ทั้งนี้ การส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมของไทยที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  รัฐบาลต้องมีเป้าหมายจริงจัง เช่นประเทศเวียดนามที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้ครบ 1 ล้านคนในอีก 7 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีเพียง 2 แสนคนเท่านั้น การสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ในสัดส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งประเทศเวียดนามจริงจังกว่าไทยมาก ดังนั้น  หากไทยจะไปเปิดตลาดอาเซียน  ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรมากกว่านี้"

http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/206187/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-8-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
25/04/12 20:59:01

 

เนคเทค-ซิป้าเผยมูลค่าตลาดไอซีทีไทยปี 54โตกว่า 5แสนล้านบาท

http://www.dailynews.co.th/technology/103740อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
25/04/12 16:24:41

"จำรัส"จับมือเนคเทค ชี้ตลาดไอทีไทยยังแรงได้อีก

     "จำรัส สว่างสมุทร" ประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ได้ร่วมเป็นผู้แถลงผลการสำรวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และตลาดสื่อสาร จากงานแถลงข่าวผลสำรวจมูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2554 และประมาณการปี พ.ศ.2555 Thailand ICT Market 2011 and Outlook 2012 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และหน่วยงานพันธมิตร ท่ามกลางสื่อมวลชนและนักวิจัยผู้สนใจรวมกว่าร้อยชีวิต เมื่อ 25 เม.ย.นี้ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

     "ในภาพรวมตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไทย ปีพ.ศ.2554 มีอัตราการเติบโตลดลงจากปี พ.ศ.2553 คือเติบโตร้อยละ 2.9 คิดเป็นมูลค่า 93,589 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและการเกิดวิกฤติอุทกภัยเมื่อปลายปี และประมาณการว่าปี พ.ศ.2555 ตลาดจะเติบโตถึงร้อยละ 20.4 หรือมีมูลค่า 112,705 ล้านบาทซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงมาก เป็รผลสืบเนื่องมาจากกระแสความต้องการใช้อินเตอร์เน็ทไร้สานความเร็วสูงเพิ่มขึ้น แต่ราคาฮาร์ดแวร์ต่อหน่วยยังมีแนวโน้มลดลงทุกปี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเทคโนโลยีประยุกต์ เช่น เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) ,ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นการนำมาแบ่งปันการให้บริการ (Software as a Service :SaaS)

     ส่วนภาพรวมด้านตลาดสื่อสารในปี พ.ศ.2554 ตลาดมีอัตราเติบโตร้อยละ 6.9 จากปี พ.ศ.2553 หรือมีมูลค้า 408,846  ล้านบาท และประมาณการว่าปี พ.ศ.2555 จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 หรือมีมูลค่า 444,385 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรองรับระบบรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงไร้สาย (Wireless Braodband Access : WBA) และเทคโนโลยี Passive optical Network : PON อีกทั้งยังมีผู้บริการ Mobile Non Voice ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงมาก ร้อยละ 28.6 และในปี พ.ศ.2555 ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 34.2 เนื่องจากกระแสผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ทได้ง่ายขึ้นและการลงทุนในระบบ 3 G และการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ท เกทเวย์ เป็นต้น" จำรัส กล่าวในที่สุด

     ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแถลงข่าว (Powerpoint) ได้ที่ลิงก์นี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

http://www.slideshare.net/PRnectec/thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ