สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > ‎"พล.อ.ดร.แป้ง"จับมือชาวแม่โจ้ จัดงานสดุดีวันกษัตริย์นักเกษตร


‎"พล.อ.ดร.แป้ง"จับมือชาวแม่โจ้ จัดงานสดุดีวันกษัตริย์นักเกษตร

DS27342
DSA109
24/11/11 17:03:13

"พล.อ.ดร.แป้ง"จับมือชาวแม่โจ้  จัดงานวันกษัตริย์นักเกษตร

     พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ท.ศ.7149 รุ่นปีเข้าศึกษา พ.ศ.2491 (จากรูป - คนที่ 3 จากซ้ายมือผู้อ่าน) ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแม่โจ้ ได้ร่วมแถลงข่าวงานวันเกษตรแม่โจ้ 2554 “แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน 1 – 11 ธันวาคม 2554  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า

     "จากวิกฤติภาวะสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควรเร่งนำแนวคิดตามพระราชดำริฯ เรื่องน้ำ นำมาสานต่อในการจัดระบบบริหารจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดการผลักดันสู่การปฏิบัติจริง

     ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรนำปัญหาวิกฤติภัยธรรมชาติมาศึกษา และสะท้อนให้เห็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาวิธีการบริหารจัดการด้านการเกษตรว่า ควรทำอย่างไรให้ดี มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบริหารจัดการที่โยงไปจนถึงการตลาดที่เหมาะสมกับการเกษตรแบบไทย รวมถึงการรับมือกับสภาพภาวะธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน"

http://www.chaoprayanews.com/2011/11/15/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89-2554-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4/ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
19/08/16 20:54:35

"พลเอกแป้ง"พูดถึงบ้านพิบูลธรรม

http://www.sakulthaionline.com/magazine/reader/7666/130อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ