สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > 23 สิงหาคม 2555...100 ปีชาตกาล "สุนทร หงส์ลดารมภ์"


23 สิงหาคม 2555...100 ปีชาตกาล "สุนทร หงส์ลดารมภ์"

DS27342
DSA109
08/08/12 21:22:26

"สุนทร หงส์ลดารมภ์"อดีตเลขาสภาพัฒน์คนแรกของไทย

     ในโอกาสที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดแถลงข่าว "ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มปี 2554" ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กทม.นั้น

ท่านทราบหรือไม่ว่า "สุนทร หงส์ลดารมภ์" อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ฯ เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ คนแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2493-2499

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=72

และในปัจจุบัน ศ.ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ สศช.อีกด้วย

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=387

ท่านใด สนใจรับฟังถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=36ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
08/08/12 21:21:48

23 สิงหาคม 2555...100 ปีชาตกาล "สุนทร หงส์ลดารมภ์"

http://library.cmu.ac.th/pinmala/president_detail.php?pres_id=9&pres_type=2อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ