สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ลูกแม่รำเพย"ร่วมรินน้ำใจ สู่ชาวไทยชายแดนใต้


"ลูกแม่รำเพย"ร่วมรินน้ำใจ สู่ชาวไทยชายแดนใต้

DS27342
DSA109
16/11/11 15:19:53

"ลูกแม่รำเพย"ร่วมรินน้ำใจ สู่ชาวไทยชายแดนใต้

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม สพฐ. อาคาร สพฐ.5 ชั้น9 กทม. ได้มีการประชุม

วางแผนโครงการรินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ พ.ศ. 2555 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึงประกอบด้วย จังหวัด

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา(อำเภอนาทวี จะนะ เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัด “โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้”โดยเชิญครูที่มีชื่อเสียง มี

ความเชี่ยวชาญในการสอนจากส่วนกลาง เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯลฯ จัดสอนเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยในปีนี้กำหนดจัด

กิจกรรม “โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้”กำหนดจัดในช่วงไม่เกินวันที่  20 มกราคม 2555

http://gensesao1.drupalgardens.com/The-project-implementation-plan-to-be-over-generous-to-the-people-of-the-South-in-2555[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ