สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > "พระมหาราชครูฯ"ประกอบพิธี อัญเชิญแม่รำเพย


"พระมหาราชครูฯ"ประกอบพิธี อัญเชิญแม่รำเพย

DS27342
DSA109
17/07/15 18:07:15

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ...ประธานครูพราหมณ์

     งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุ ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศใต้ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประธานพระครูพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง รดน้ำเทพมนตร์ และเจิมเสา พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรี พรมน้ำอบ ปิดทอง ผูกผ้าที่เสา คล้องพวงมาลัย ถือสายสูตรยกเสาพระเมรุขึ้นตั้ง มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้าง เพื่อประหยัดเวลาโดยใช้วัสดุทดแทน เสาที่ใช้ประกอบพิธียกเสาครั้งนี้จึงมิใช่เสาต้นแรกของการก่อสร้าง และไม่ใช่เสาไม้ แต่ยังคงสืบทอดวัตถุประสงค์เดิมคือการประกอบพิธีมงคลในพระพุทธศาสนาและพิธีพราหมณ์ เพื่อการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาอารักษ์ ในบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ความสำเร็จลุล่วงของงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    มหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์ยกเสาพระเมรุ คือ ๑๑.๕๙ น. รำบวงสรวงจากคณะนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร รำบวงสรวงเพลงช้าเพลงเร็วเพลงหน้าพาทย์ โปรยข้าวตอกเพื่อความเป็นสิริมงคล

http://ewt.prd.go.th/ewt/prd/ewt_news.php?nid=19712ความคิดเห็นที่ 42


DS27342
DSA109
03/01/17 18:49:17อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 41


DS27342
DSA109
26/12/16 18:30:47อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 40


DS27342
DSA109
21/11/16 13:59:44อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 39


DS27342
DSA109
15/10/16 16:11:38

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองนราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5910060010030อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 38


DS27342
DSA109
16/09/16 15:11:07อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 37


DS27342
DSA109
06/07/16 18:48:46

"ประธานพราหมณ์หลวง"บวงสรวง

จาก@สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 36


DS27342
DSA109
09/05/16 15:58:39

"แรกนาขวัญ ๕๙"

http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=99302&t=newsอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 35


DS27342
DSA109
06/05/16 14:18:12

ซ้อมใหญ่

   เมื่อ 4 พ.ค.59 พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) รุ่น 2514-16 เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์พร้อมด้วยคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมซ้อมใหญ่ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ก่อนวันจริง (9 พ.ค.59) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รูปจาก MOAC Imageอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34


DS27342
DSA109
02/05/16 17:35:45

บวงสรวง

   พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) รุ่น 2514-16 เป็นประธานฝ่ายพราหมณในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อ 30 เม.ย.59 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชมย้อนหลัง https://goo.gl/rjz8Erอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 33


DS27342
DSA109
07/09/15 15:44:11อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32


DS27342
DSA109
13/08/15 18:50:51อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31


DS27342
DSA109
17/07/15 18:04:37

"พระมหาราชครูฯ"ประกอบพิธี อัญเชิญแม่รำเพย

   มจ.อุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระรูปหล่อ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)  รุ่น 2514-16 เป็นผู้ประกอบพิธีดังกล่าววันนี้ (17 ก.ค.58) ณ ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่

รูปจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30


DS27342
DSA109
13/05/15 14:36:37

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ๕๘

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ อันเป็นพิธีพราหมณ์ เมื่อ ๑๓ พ.ค.๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

   สำหรับผลการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ ดังนี้

- เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนา และพระโคกินเลี้ยง โดยพระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากซักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

- เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสี่ยงทายพระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วย ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

   ในการนี้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) รุ่น ๒๕๑๔-๑๖ เป็นผู้ประกอบพิธีพราหมณ์

รูป @MOAC Imageอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29


DS27342
DSA109
19/12/16 16:34:05

รัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถฯ

http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=122954&t=news
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS27342
DSA109
16/04/15 16:39:14

"พระมหาราชครูฯ"ร่วมบวงสรวง ใต้ร่มพระบารมี

  วันนี้ (16 เม.ย.58) รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีพร้อมด้วย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)รุ่น 2514-16 ร่วมบวงสรวง เนื่องในพิธีแถลงข่าว "ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่าง 17-21 เม.ย.58 ณ บริเวณมณฑลท้องสนามหลวง

รูปจาก @กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ