สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > "พระมหาราชครูฯ"ประกอบพิธี อัญเชิญแม่รำเพย


"พระมหาราชครูฯ"ประกอบพิธี อัญเชิญแม่รำเพย

DS27342
DSA109
17/07/15 18:07:15

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ...ประธานครูพราหมณ์

     งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาพระเมรุ ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศใต้ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประธานพระครูพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง รดน้ำเทพมนตร์ และเจิมเสา พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรี พรมน้ำอบ ปิดทอง ผูกผ้าที่เสา คล้องพวงมาลัย ถือสายสูตรยกเสาพระเมรุขึ้นตั้ง มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้าง เพื่อประหยัดเวลาโดยใช้วัสดุทดแทน เสาที่ใช้ประกอบพิธียกเสาครั้งนี้จึงมิใช่เสาต้นแรกของการก่อสร้าง และไม่ใช่เสาไม้ แต่ยังคงสืบทอดวัตถุประสงค์เดิมคือการประกอบพิธีมงคลในพระพุทธศาสนาและพิธีพราหมณ์ เพื่อการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาอารักษ์ ในบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ความสำเร็จลุล่วงของงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    มหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์ยกเสาพระเมรุ คือ ๑๑.๕๙ น. รำบวงสรวงจากคณะนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร รำบวงสรวงเพลงช้าเพลงเร็วเพลงหน้าพาทย์ โปรยข้าวตอกเพื่อความเป็นสิริมงคล

http://ewt.prd.go.th/ewt/prd/ewt_news.php?nid=19712ความคิดเห็นที่ 55


DS27342
DSA109
19/04/18 14:37:21อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 54


DS27342
DSA109
14/12/17 16:30:04อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 53


DS27342
DSA109
12/10/17 17:35:40อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 52


DS27342
DSA109
25/09/17 15:33:14อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 51


DS27342
DSA109
25/09/17 15:24:52อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 50


DS27342
DSA109
21/09/17 16:39:33อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 49


DS27342
DSA109
12/05/17 16:37:27อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 48


DS27342
DSA109
08/05/17 16:36:08อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 47


DS27342
DSA109
21/04/17 14:18:23อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 46


DS27342
DSA109
27/02/17 18:08:02อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 45


DS27342
DSA109
27/02/17 17:28:25อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 44


DS27342
DSA109
22/02/17 18:39:49อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 43


DS27342
DSA109
11/02/17 14:43:54

ผู้แทนพระองค์เป็นประธานพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ “สมเด็จพระสังฆราช” บนแผ่นทองคำ

https://www.khaosod.co.th/brehttps://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_212908aking-news/news_212908อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 42


DS27342
DSA109
03/01/17 18:49:17อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 41


DS27342
DSA109
26/12/16 18:30:47อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 4 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ