สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "เจือ จักษุรักษ์" กับ 71 ปีแห่งจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย


"เจือ จักษุรักษ์" กับ 71 ปีแห่งจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

DS27342
DSA109
11/09/27 18:26:46

"เจือ จักษุรักษ์" กับ 71 ปีแห่งจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 

     27 กันยายน พ.ศ. 2483 ... เป็นวันที่ อ.เจือ จักษุรักษ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยะยศ "จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย" ในอดีตท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้วงการกีฬาในประเทศไทยมากมาย เช่น เป็นผู้ริเริ่มให้มีการไหว้ครูมวยไทยแบบไทยเดิม (สวมมงคล) หรือ เป็นผู้พาพันโทราชัน พันธุขะวงศ์ นักเพาะกาย ไปประกวดที่ประเทศศรีลังกา ได้รับคัดเลือกเป็นมิสเตอร์เอเซีย (MR. ASIA) หลังจากนั้นได้พาไปประกวด MR. UNIVERSE ที่ประเทศอังกฤษ ฯลฯ

http://web2.sat.or.th/museum/index.php?option=com_sportperson&id=29&task=view[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ