สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > ใช้กันถูกต้องแล้วหรือ


ใช้กันถูกต้องแล้วหรือ

DS14124
DSA93
11/09/08 15:07:01

เห็นหลายเว็บ ทั้งสมาคม นักเรียนเก่าฯ เว็บเทพฯเชียงใหม่
ใช้ "พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี"
 ความคิดเห็นที่ 1


DS14124
DSA93
08/09/11 15:07:31

 

 

คำตอบจาก ราชบัณทิตยสถาน

จากที่ได้สอบถามการใช้คำ “อนุสาวรีย์” ของ สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี

 

            ตามแบบแผนราชาศัพท์ของคำว่า “อนุสาวรีย์” ที่ใช้แก่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร    และเจ้านายที่ทรงพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น ใช้ว่า  “พระราชานุสาวรีย์”

ดังนั้น อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี จึงใช้ว่า “พระราชานุสาวรีย์”

            อย่างไรก็ดี อาจพบการใช้คำว่า “พระบรมราชินยานุสาวรีย์” หรือ \" พระราชินยานุสาวรีย์” ที่ใช้แก่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี ก็มี โดยถือเป็นชื่อเฉพาะของ “พระราชานุสาวรีย์” องค์นั้น ๆ    เช่น         พระบรมราชินยานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่ประดิษฐาน ณ โรงเรียนราชินี 

 
ส่วน \"พระบรมราชานุสาวรีย์\" เป็นราชาศัพท์ของคำว่า “อนุสาวรีย์” ของพระมหากษัตริย์

 

 

: กุลศิรินทร์ นาคไพจิตร

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ กองศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสถานอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ