สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > จอมพลเจ้าฟ้าบริพัตรฯ ผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย


จอมพลเจ้าฟ้าบริพัตรฯ ผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย

DS27342
DSA109
28/01/13 19:21:20

     พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต

สภานายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในประเทศอังกฤษ และ

สภานายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในประเทศไทยพระองค์แรก

"ทูลกระหม่อมบริพัตรและวอลซ์ปลื้มจิต"

     วันหนึ่ง กัณฑรีย์ นาคประภา (ภรรยา ฉลอง สิมะเสถียร) เอาเพลงหนึ่งมาต่อให้ !! เป็นเพลงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน เพลงนั้นคือ “วอลซ์ปลื้มจิต” ซึ่งนิพนธ์ทำนองโดยสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อปี 2446 (แต่เป็นโน้ตทำนองสำหรับแตรวงบรรเลง) กัณฑรีย์ได้เล่าให้เธอฟังว่า ทูลกระหม่อมบริพัตร เป็นเจ้าของวังและเจ้าของสถานที่ของช่อง 4 บางขุนพรหม ทรงนำทำนองเพลงฝรั่งมาดัดแปลงเป็นเพลงแรกและคนแรกในประเทศไทย เพลงนี้กัณฑรีย์เป็นคนต่อให้กับเธอ ภายหลัง อารีย์ นักดนตรีต่อให้กับ “โฉมฉาย อรุณฉาน” อีกทอดหนึ่ง
       
       มีหลักฐานบันทึกว่า ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ทรงโปรดใช้เวลาว่างส่วนพระองค์ในการศึกษาวิชาดนตรี ทั้งด้านประสานเสียง และการประพันธ์เพลง จนทรงสามารถประพันธ์เพลง และทำหน้าที่เป็นวาทยกรได้อย่างคล่องแคล่ว เคยทรงเล่าประทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา พระธิดา ฟังว่า “…ถ้าพ่อเลือกได้ พ่อจะเรียนดนตรีและภาษา และจะทำงานด้านดนตรีอย่างเดียว แต่พ่อเลือกไม่ได้ เพราะพ่อบังเกิดมามียศตำแหน่ง ต้องทำงานให้ประเทศชาติ ทูลหม่อม (รัชกาลที่ 5) สั่งให้พ่อไปเรียนวิชาทหารเพื่อกลับมาปรับปรุงกองทัพไทย พ่อก็ไปเรียนวิชาทหาร บางครั้งพ่อเบื่อบางวิชาที่ต้องเรียนจนทนไม่ไหว ต้องเก็บพ็อกเกตมันนี่เอาแอบไปเรียนดนตรี แอบไปเรียนเพราะพวกผู้ใหญ่สมัยนั้นเห็นว่าวิชาดนตรีไม่เหมาะกับชายชาติทหาร เมื่อได้เรียนดนตรีที่พ่อรักก็สบายใจ เกิดความอดทนที่จะเรียนและทำงานที่พ่อเบื่อ…”
       
       ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงนิพนธ์ทั้งเพลงฝรั่ง, เพลงไทยแท้, เพลงไทยเดิมซึ่งเป็นทางและทำนองสำหรับบรรเลงพิณพาทย์โดยตรง และเพลงไทยเดิมอีกส่วนหนึ่งได้นิพนธ์ขึ้นภายหลังเมื่อประทับอยู่ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล สืบค้นเพลงซึ่งนิพนธ์โดยทูลกระหม่อมบริพัตรฯได้ถึง 99 เพลง คุณูปการด้านดนตรีอีกประการหนึ่งของพระองค์ท่านคือ ขณะที่ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ (11 ธันวาคม 2453 - 18 มิถุนายน 2463) ทรงปรับปรุงวงดนตรีสากลของกองดุริยางค์ทหารเรือ จนสามารถบรรเลงเพลงประเภทซิมโฟนีได้ดีเป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน
       
       คอนเสิร์ต “ตำนานเพลงรัก วังบางขุนพรหม” ในครั้งนี้ นอกเหนือจากเพลง “วอลซ์ปลื้มจิต” ยังมีเพลงในนิพนธ์ของพระองค์ท่านอีก 2 เพลงคือ “มาร์ชบริพัตร และ พรพรหม ”
       
       “อย่างเพลงไทยเดิม แขกมอญบางขุนพรหม ทีแรกท่านได้ฟังมาเพียงชั้นเดียว ท่านก็เพิ่มเป็น 2 ชั้น 3 ชั้น พอมาชั้นที่ 2 มันต้องมีลูกล้อ ลูกขัดกัน ครูเอื้อ สุนทรสนานก็เอาชั้นที่ 2 มาแต่งเป็นเพลง “พรพรหม” เพลงของท่าน นักแต่งเพลงไทยเอาของท่านมาใช้เยอะ แต่คนไม่ค่อยรู้ คนฟังเพลงชั้นหางๆ ถ้าไม่ศึกษาไม่มีทางรู้หรอก ครูสมาน กาญจนผลินก็เอาเพลงพวกนี้มาทำเหมือนกัน" 

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9540000108826ความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
05/12/16 17:01:46อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
18/04/16 18:20:29

จาก@Paribatra135อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
20/06/13 19:53:43

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับข่าวลือว่าทรงเป็นเจ้านายที่ร่ำรวย

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1371292024&grpid=01&catid=&subcatid=อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
25/09/17 16:27:20อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
28/01/13 19:16:24

จอมพลเจ้าฟ้าบริพัตรฯ ผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จฯแทนพระองค์ และทรงเป็นองค์ประธานพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ "๙๑ ปียุวกาชาดไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครและกรมพลศึกษาเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สนามศุภชลาศัย กทม.

   ในการนี้ ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้รับมอบหมายภารกิจ จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ จัดทำ-ตกแต่งเวทีเฉลิมพระเกียรติ ณ อัฒจันทร์ด้านคบเพลิง และกองร้อยดุริยางค์ เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ องค์ประธานพิธีในงานดังกล่าว

   ยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านหลักสูตร การฝึกอบรมและการส่งเสริมกิจกรรมในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เยาวชนมีอุดมคติในสันติสุข จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และมีสัมพันธภาพ มิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป.

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
16/02/12 23:11:54

หมู่บ้านนักดนตรี...แหล่งก่อกำเนิดครูเพลงไทย

     ขออนุญาตนำบทความส่วนในเรื่อง 'ความรัก' ในบทเพลงเหนือกาลเวลาของ สง่า อารัมภีร จาก Life Style : Read & Write ของ กรุงเทพธุรกิจ ว่า

     "....ณ ตำบลบางขุนพรหม ซึ่งเป็นหมู่บ้านนักดนตรี ตั้งแต่วังบางขุนพรหม เป็นที่ประทับของ สมเด็จฯเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต มีวงดนตรีบรรเลงเป็นประจำทั้งวงปี่พาทย์ มโหรี เครื่องสาย จนถึงแตรวง บรรเลงเพลงไทยและเพลงฝรั่ง ครูสง่าวัยเด็กได้ยินได้ฟังเพลงดังออกจากวังนั้นเสมอ.....

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/read-write/20120213/435702/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
28/01/12 13:33:05
อ้างอิงข้อความของ DS27342

แบนเนอร์จากสภากาชาดไทย

http://www.redcross.or.th/content/date/14533
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 14.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางรัชนี ตวงทอง พร้อมคณะ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ โปลิสนิวส์ นำคณะผู้บริหารที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หนังสือพิมพ์ โปลิสนิวส์ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และถวายเครื่องใช้ในครัวเรือน กับชุดโฮมเธียเตอร์ เพื่อประทานแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สภากาชาดไทย

นายสมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชลาชล จำกัด นำคณะทำงาน "ช่างผมไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เวลา 17.16 น. เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัยกีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน ทรงเป็นประธานในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2555 ครบรอบ 90 ปี พร้อมทั้งประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ยุวกาชาดดีเด่น

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ยุวกาชาดได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ได้พระราชทานกำเนิดกิจกรรมยุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นอบรมให้สมาชิกยุวกาชาดมีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โอกาสนี้ได้มีพระดำรัสแก่สมาชิกยุวกาชาด ความว่า น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ยุวกาชาด ได้ดำเนินกิจการตามอุดมการณ์มาเป็นปีที่ 90 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกฝนอบรมเยาวชนของชาติ ให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นคนดี ทั้งในด้านความคิด จิตใจ การประพฤติปฏิบัติและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผู้เสียสละ เยาวชนที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นยุวกาชาดแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเยาวชน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง ยุวกาชาดทั้งหลาย ควรได้ตระหนักเห็นคุณค่าและมีความภูมิใจที่ได้มาร่วมในกิจการอันเป็นคุณประโยชน์นี้ ทุกคนจึงควรใส่ใจในการฝึกฝน อบรมอย่างเต็มกำลัง สติปัญญา ด้วยความมุ่งมั่น

http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81/51180/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.html

 

 อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
25/01/12 21:28:43
อ้างอิงข้อความของ DS27342

27 มกราคม 2555...90 ปีกิจการกาชาดไทยโดยเจ้าฟ้าบริพัตรฯ

    สำนักกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย ,กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา กำหนดจัดพิธี "90ปียุวกาชาดไทย ถวายใจทำความดี" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีพ.ศ.2555 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงก่อตั้งกิจการกาชาดไทย ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย กทม.

    ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯเป็นองค์ประธานพิธีดังกล่าว

http://www.moe.go.th/test11/images/stories/News_RedCrossGroup_10_1.pdf
แบนเนอร์จากสภากาชาดไทย

http://www.redcross.or.th/content/date/14533อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
25/01/12 17:04:39
อ้างอิงข้อความของ DS27342

27 มกราคม 2555...90 ปีกิจการกาชาดไทยโดยเจ้าฟ้าบริพัตรฯ

    สำนักกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย ,กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา กำหนดจัดพิธี "90ปียุวกาชาดไทย ถวายใจทำความดี" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีพ.ศ.2555 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงก่อตั้งกิจการกาชาดไทย ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย กทม.

    ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯเป็นองค์ประธานพิธีดังกล่าว

http://www.moe.go.th/test11/images/stories/News_RedCrossGroup_10_1.pdf
"โยธวาทิตรำเพย"บรรเลงรับเสด็จ   90 ปีกิจการกาชาดไทย

     วงโยธวาทิตเทพศิรินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวงรับเสด็จ (ด้านนอกสนาม) และเป็นวงนำขบวนสวนสนาม ในงาน

พิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ครบ 90 ปี ในวันที่ 27 มกราคม

2555 ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯทรงเป็น

องค์ประธานพิธี ในเวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก @Debsirin Bandอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
20/01/12 15:03:17

27 มกราคม 2555...90 ปีกิจการกาชาดไทยโดยเจ้าฟ้าบริพัตรฯ

    สำนักกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย ,กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา กำหนดจัดพิธี "90ปียุวกาชาดไทย ถวายใจทำความดี" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีพ.ศ.2555 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงก่อตั้งกิจการกาชาดไทย ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย กทม.

    ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯเป็นองค์ประธานพิธีดังกล่าว

http://www.moe.go.th/test11/images/stories/News_RedCrossGroup_10_1.pdfอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
15/09/11 18:01:39

"ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ" ผู้ทรงพัฒนาเวิ้งนาครเขษม

      ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้รับพระราชทานผืนดินเวิ้งนาครเขษมเป็นมรดกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงมีบทบาทสำคัญกับชุมชนเวิ้งนาครเขษมในการสนับสนุนด้านดนตรี เช่น การสร้างละครร้อง ละครรำ การสร้างเครื่องดนตรีไทย ทำให้เวิ้งนาครเขษมนอกจากจะมีโรงละครร้องละครรำแห่งแรกแล้วยังเป็นศูนย์กลางเครื่องดนตรีไทยอีกด้วย จนถึงปัจจุบันเวิ้งนาครเขษมจึงกลายเป็นแหล่งซื้อขายเครื่องดนตรีที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ


      ที่ดินเวิ้งนาครเขษม สืบทอดถึงบุตรีทั้งห้าของท่านทูลกระหม่อมบริพัตร ปัจจุบันเป็นสมบัติในกองมรดกรวมของ 5 ตระกูล ได้แก่ กิติยากร สวัสดิวัฒน์ เทวกุล โสณกุล บุณยะปานะ โดยชุมชนเวิ้งนาครเขษมได้เช่าที่ดินผืนนี้อยู่อาศัยต่อเนื่องมานาน 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/culture/20110915/409557/เวิ้งนาครเขษม-ชุมชนเก่ากับความท้าทายใหม่.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
14/09/11 19:55:20

130 พรรษารำลึก ทูลกระหม่อมบริพัตร

      ดังเช่นในปีนี้ก็เป็นวาระครบ 130 ปีเกิดของครูดนตรีสำคัญในสยามประเทศถึง 3 ท่าน ท่านแรกคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อีกท่านหนึ่งคือหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และจางวางทั่ว พาทยโกศล

     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือที่คนทั่วไปมักขานพระนามโดยลำลองว่า ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ประสูติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2424 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2487

     ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ทรงมีอัจฉริยภาพทางดนตรีอย่างสูง ทรงโปรดใช้เวลาว่างส่วนพระองค์ในการศึกษาวิชาดนตรีทั้งด้านประสานเสียง และการประพันธ์เพลง จนทรงสามารถประพันธ์เพลง ได้ทรงนิพนธ์เพลงไทยและเพลงสากลไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังทรงทำหน้าที่เป็นวาทยากรได้อย่างคล่องแคล่ว 

http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/69515อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ