สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ศ.รอง ศยามานนท์"....ราชบัณฑิตปูชนียบุคคลไทย


"ศ.รอง ศยามานนท์"....ราชบัณฑิตปูชนียบุคคลไทย

DS27342
DSA109
11/08/25 14:27:58

ราชบัณฑิตฯ ยกย่อง"ศ.รอง ศยามานนท์"....ปูชนียบุคคลของไทย

     เมื่อ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถาน กำหนดจัดประชุมและการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ 4" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสถานผู้วายชนม์แล้ว ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ ความเจริญและความมั่นคงทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ จึงควรรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติและผลงาน และจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม พร้อมเผยแพร่ประวัติ เกียรติคุณ และผลงานให้แพร่หลาย ประกอบด้วย

1.นายเสริม วินิจฉัยกุล อภิปรายโดย ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2. ศ.รอง ศยามานนท์ ท.ศ.2751 อดีตคณบดีอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( พ.ศ.๒๔๙๓–๒๕๑๔) 

อภิปรายโดย รศ.รุ่งฤทธิ์ ศยามานนท์ และศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค ภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

3.ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ อภิปรายโดย รศ.ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ และศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdPVEl6TURnMU5BPT0=

 ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
07/07/14 09:43:06อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
09/08/12 18:03:39
อ้างอิงข้อความของ DS27342

คณะอักษร จุฬาฯ รำลึก ร้อยปีสี่ศาตราจารย์

http://www.arts.chula.ac.th/doc/pr/2555-06-15-pr_hundred.doc
งานร้อยปี สี่ศาสตราจารย์

http://www.arts.chula.ac.th/~sound/news/2012/jun%202012_01_1.htm#jun_2012_03อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
19/06/12 20:21:48

คณะอักษร จุฬาฯ รำลึก ร้อยปีสี่ศาตราจารย์

http://www.arts.chula.ac.th/doc/pr/2555-06-15-pr_hundred.docอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ