สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ทูตอ้อม"เป็นประธาน สงกรานต์ไทย-นอรเวย์


"ทูตอ้อม"เป็นประธาน สงกรานต์ไทย-นอรเวย์

DS27342
DSA109
15/04/14 09:00:06

 "ปลัดธีรกุล"เปิดงาน สวนพลูคอรัส

       นายธีรกุล นิยม ท.ศ.๑๓๑๒๐ รุ่น ๒๕๑๔-๑๖ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการแสดงขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ซึ่งเป็นวงนักร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียงของไทย และได้แสดงมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ มีคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หอการค้าต่างประเทศ และผู้มีเกียรติทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานฯ จำนวน ๓๐๐ คน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

http://www.mfa.go.th/web/2632.php/2662.php?id=40157ความคิดเห็นที่ 37


DS27342
DSA109
30/11/16 20:26:15อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 36


DS27342
DSA109
30/11/16 20:25:45อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 35


DS27342
DSA109
30/11/16 20:24:24อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 34


DS27342
DSA109
30/09/16 19:32:14

"ทูตฯอ้อม"เตรียมออกสื่อ ความสัมพันธ์ไทย-จีน

http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/news-activity/activity/index.php?ELEMENT_ID=16967อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 33


DS27342
DSA109
06/09/16 19:31:35

Interview- ธีรกุล นิยม

http://www.tap-magazine.net/interview-%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32


DS27342
DSA109
22/08/16 15:05:38

ข่าวพระราชสำนัก ๒๑ ส.ค.๕๙

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

   ในการนี้ คณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายธีรกุล นิยม รุ่น ๒๕๑๔-๑๖ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ ถวายรายงาน

http://goo.gl/fnFt7mอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31


DS27342
DSA109
28/07/16 17:52:55

 

"ธีรกุล"เปิดงาน เทศกาลอาหาร-ผลไม้ไทย

http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/news-activity/activity/index.php?ELEMENT_ID=16783อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30


DS27342
DSA109
25/12/15 15:29:40

"ทูตอ้อม"นำชาวไทย ปั่นเพื่อพ่อ

http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/news-activity/activity/index.php?ELEMENT_ID=16121อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29


DS27342
DSA109
12/12/15 12:39:05

ข่าวพระราชสำนัก ๑๑ ธ.ค.๕๘

   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯถึงกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๘

   ในการนี้ นายธีรกุล นิยม รุ่น ๒๕๑๔-๑๖ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมข้าราชการและพสกนิกรชาวไทย ร่วมเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ

   คลิกชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย http://goo.gl/k9t6T3อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS27342
DSA109
20/08/15 15:56:58

"ทูตอ้อม"เปิดเสวนา โอกาสทางการค้าไทย-จีน

   ธีรกุล นิยม รุ่น 2514-16 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดเสวนาหัวข้อ “One Belt One Road กับโอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน” ท่ามกลางผู้ประกอบการ SME กว่า 300 คนร่วมงานเมื่อ 14 ส.ค.58 ณ โรงแรมย่านประตูน้ำ กทม.

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/59158-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E2%80%9COne-Belt-One-Road-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27


DS27342
DSA109
26/11/14 10:02:08

มติ ครม.ไฟเขียว "ธีรกุล"นั่งทูตไทย ณ ปักกิ่ง

   นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติเรื่องแต่งตั้งที่น่าสนใจวานนี้ (25 พ.ย.57) ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่

 8. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต เพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ราย พบว่า

1. นายธีรกุล นิยม รุ่น 2514-16 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายวิบูลย์ คูสกุล ซึ่งเกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=255683&catid=176&Itemid=524#.VHVBhD_jUzMอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26


DS27342
DSA109
16/10/14 18:08:44

"ธีรกุล"ร่วมประชุม ทูตไทยในยุโรป

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/28/50589-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25


DS27342
DSA109
11/09/14 19:34:51

 

"ทูตอ้อม"ร่วมเทิดพระเกียรติ โครงการพระราชดำริ

http://goo.gl/K8vqN7อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24


DS27342
DSA109
30/07/14 09:23:39
อ้างอิงข้อความของ DS27342

"ธีรกุล-ณรงค์"มีลุ้น ย้ายทูตลอตใหญ่

  ผู้สื่อข่าวสื่อดัง รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เมื่อ 27 มิ.ย.57 ถึงกรณีกระแสข่าวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสายเอกอัครราชทูต พบรายชื่อ นร.เก่าฯจำนวน 2 ท่านได้แก่

   ธีรกุล นิยม รุ่น 2514-16 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล นอรเวย์ อาจย้ายไปประจำกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และณรงค์ ศศิธร รุ่น 2518-20 รองปลัดกระทรวงฯ อาจได้ย้ายเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปราก สาธารณรัฐเชก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403953136
"ณรงค์"ลุ้นย้ายเก้าอี้ นั่งทูตไทย ณ กรุงปราก

http://www.naewna.com/lady/114729อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23


DS27342
DSA109
28/06/14 22:16:38

"ธีรกุล-ณรงค์"มีลุ้น ย้ายทูตลอตใหญ่

  ผู้สื่อข่าวสื่อดัง รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เมื่อ 27 มิ.ย.57 ถึงกรณีกระแสข่าวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสายเอกอัครราชทูต พบรายชื่อ นร.เก่าฯจำนวน 2 ท่านได้แก่

   ธีรกุล นิยม รุ่น 2514-16 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล นอรเวย์ อาจย้ายไปประจำกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และณรงค์ ศศิธร รุ่น 2518-20 รองปลัดกระทรวงฯ อาจได้ย้ายเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปราก สาธารณรัฐเชก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403953136อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 3 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ