สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์


ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

DS16696
DSA98
11/07/05 14:14:28

 


ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทกายวิภาคศาสตร์ และอักษรศาสตร์ไทย

 

เกิดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๐ที่จังหวัดภูเก็ต

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หลังจากป่วยเรื้อรังด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกและตีบตันมานานประมาณ ๑๐ปี

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ. นพ. ภูเก็ต วาจานนท์ม.ว.ม.,วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ ; เวลา ๑๗.๐๐น.
ณวัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร


เป็นบุตรคนที่ ๙ ในจำนวน ๑๑ คน ของท่านอำมาตย์ตรีพระพิเนตสุขประชา (นิ่ม วาจานนท์) กับนางพิเนตสุขประชา (ฝรั่ง วาจานนท์)

 

การศึกษา

เรียนชั้นตั้งแต่ชั้นประถม มัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี 2479เลขประจำตัวนักเรียน ทศ. 5227

โรงเรียนมัธยมหอวังและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบเตรียมแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐แล้วข้ามฝากมาเรียนแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรียนสำเร็จได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นแพทย์ศิริราชรุ่นที่๕๖
 

การทำงาน

รับราชการเป็นอาจารย์กายวิภาคศาสตร์ได้สอนกายวิภาคศาสตร์ทุกสาขา จน พ.ศ.๒๔๙๙จึงได้ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษา “ประสาทกายวิภาคศาสตร์” ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเมืองแอนอาร์เบอร์ โดยเป็นศิษย์เอกของศาสตราจารย์อลิซาเบท ซี. ครอส์บีย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูเก็ต สอบได้ M.Sc. และ Ph.D. ในเวลาไม่ถึง ๓ ปีและได้ทำงานวิจัย หลังดุษฎีบัณฑิต อีก ๑ ปี
อดีตหัวหน้าสาขา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลคนแรก(ปี พ.ศ. 2517-2518), (8 ก.ค. 2519 - 7 ก.ค. 2521)

 

ผลงาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูเก็ต มีลักษณะเด่นในการสอนคือ รู้จริง รู้ลึก และรู้กว้างสอนตรงวัตถุประสงค์ บรรยายด้วยถ้อยคำสำนวนที่ชัดเจนชวนติดตามได้ความกระจ่างชัดตามลำดับ เขียนรูปด้วยชอล์คสีบนกระดานดำได้ชัดเจนแจ่มกระจ่างจนนักศึกษาแพทย์สามารถติดตามทำความเข้าใจวิชาที่ยากมากวิชานี้ได้ แถบวีดีทัศน์ (ปัจจุบันทำเป็นดี.วี.ดี)บันทึกการบรรยายวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของศาสตราจารย์นายแพทย์ภูเก็ตเป็นบันทึกการบรรยายที่ดีที่สุดนอกจากนักศึกษาแพทย์ของศิริราชจะใช้ศึกษาด้วยตนเองแล้วยังแพร่หลายไปสู่โรงเรียนแพทย์อื่นๆทั่วประเทศไทย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูเก็ตถอดแบบการอภิปรายปัญหาทางคลินิกจากครูของท่านคือ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ครอสบีย์เมื่อแพทย์ผู้รักษาตรวจร่างกายผู้ป่วยทางประสาทวิทยาครบถ้วนและถูกต้องศาสตราจารย์นายแพทย์ภูเก็ตจะอธิบายตำแหน่งของรอยโรครวมทั้งขนาดกว้างยาวได้ราวกับตาเห็นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง เช่น การตรวจสแกนคอมพิวเตอร์สมองหรือเอ็ม.อาร์.ไอตรงข้ามเครื่องมือเหล่านั้นกลับแสดงรอยโรคตรงกับคำอภิปรายของศาสตราจารย์นายแพทย์ภูเก็ตเสมอ
มีงานวิจัยกว่า ๕๐ รายการส่วนใหญ่เป็นงานทางภาษาไทย

กรรมการวิสามัญของรัฐสภา เพื่อพิจารณาพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๒
เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ภูเก็ตเป็นศาสตราจารย์พิเศษและได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษในปี พ.ศ.๒๕๓๕

อาจารย์ภูเก็ตเป็นผู้ที่มีความรู้ประสาทกายวิภาคศาสตร์ที่ดีที่สุดของศิริราช

 

 

 

อ้างอิง

 

มรณานุสรณ์ : ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ภูเก็ตวาจานนท์

สรรใจ แสงวิเชียร, พ.บ.

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐.

ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๒, ๒๕๕๑

 

From: http://raynartz.exteen.com/20070729/entryความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
05/07/11 16:34:31

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูเก็ต วาจานนท์

(ตัวอย่างแพทย์ผู้เป็นปราชญ์และครูที่ประเสริฐ)อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ