สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "กร สุริยสัตย์"...ผู้บุกเบิกวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า


"กร สุริยสัตย์"...ผู้บุกเบิกวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า

DS27342
DSA109
11/04/19 02:48:15

     เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2471 เป็นบุตรของพลตรี พระสุริยสัตย์ อดีตเจ้ากรมการเงินกระทรวงกลาโหม และ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สมรสกับคุณหญิงชุติมา สุริยสัตย์ มีพี่น้องรวม 4 คน ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน คือ พล.อ.ต. ภานพ สุริยสัตย์

      ดร. กร สุริยสัตย์ ได้สมรสกับ ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ (ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2545) มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน คือ กัลยารัตน์ สุริยสัตย์, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, กนิษฐ เมืองกระจ่าง และกนก สุริยสัตย์ ปัจจุบันต่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย

      ในวัยเด็ก ดร. กร สุริยสัตย์ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ แล้วไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นได้ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการไฟฟ้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปี พ.ศ. 2533

      ดร. กร สุริยสัตย์ ได้เริ่มต้นการทำงาน เมื่อปี พ.ศ. 2495 ที่การไฟฟ้านครหลวงในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจ่าย กองจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2512 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจของตนเอง ร่วมกับ ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ โดยร่วมทุนกับบริษัท โตชิบา คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ และไทย โตชิบา อุตสาหกรรม ต่อมาได้ขยายการผลิตด้านธุรกิจหลอดไฟฟ้า จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ไทย โตชิบา ฟลูออเรสเซนต์แลมป์ และไทย โตชิบา ไลท์ติ้ง ตามลำดับ

          ดร. กร สุริยสัตย์ เป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ มีความเป็นผู้นำที่มีความสามารถสูง สุขุม ประสบความสำเร็จทั้งด้านงานวิศวกรรม และการออกแบบ จึงได้เคยร่วมเป็นกรรมการสถาบัน และองค์กรหลายแห่ง อาทิเช่น

  • ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย
  • กรรมการที่ปรึกษาสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
  • ประธานมูลนิธิ โตชิบา - ไทย

http://www.toshiba.co.th/suriyasat/index.htmlความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
21/06/13 18:42:49

ทายาท ดร.กร สุริยสัตย์ คว้ารางวัลลสัมมาชีพแห่งปี

http://www.dailynews.co.th/society/213277อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
03/01/12 15:31:14

ทายาทโตชิบา คิดไม่ติดกรอบ ...มรดกความคิดจาก "ดร.กร สุริยสัตย์"

     ขออนุญาตนำบทความตอนหนึ่งเกี่ยวกับทายาท ดร.กร สุริยสัตย์ ในคอลัมน์ Life style นสพ.กรุงเทพธุรกิจวันนี้โดยคุณเพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ มานำเสนอต้อนรับปีใหม่ครับ

รากฐานความคิดหลายอย่าง คุณได้มาจากพ่อและแม่ ? 

ทั้งคุณพ่อคุณแม่จะค่อยๆ หล่อหลอมเรา สำหรับคุณแม่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 'คน' ไม่ว่าเรื่องธุรกิจหรือความสำเร็จใดๆ ถ้าไม่มีคน เราไปไม่ถึงจุดนั้น เมื่อมีคนก็ต้องมีใจ เรื่องเทคโนโลยีหรือเงินยังเป็นเรื่องรอง ถ้าไม่มีคนดีตั้งใจทำงานให้เรา บริษัทก็เกิดไม่ได้ คุณแม่เชื่อว่า คนทุกคนมีความสามารถ ถ้าได้รับโอกาส

 คุณพ่อเป็นนักคิด มีวิสัยทัศน์ไกล คิดแล้วลุยเลย ไม่มีใครโน้มน้าวให้เปลี่ยนได้ คุณพ่อเป็นคนรักชาติมาก เชื่อมั่นประเทศไทยและคนไทย ตอนเริ่มทำบริษัท เพราะเห็นว่า เครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์จากต่างประเทศ ทั้งๆ ที่คุณพ่อเป็นลูกข้าราชการไม่ค่อยมีเงิน แต่เรียนจบจุฬาฯ ด้านไฟฟ้า มีความฝัน เขาคิดว่าเขาทำได้ และต้องเป็นคนทำ

 ตอนแรกๆ ที่คุณพ่อขอเปิดโรงงาน ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักใคร ไม่มีเงิน ตอนที่เขาจะลงทุน มีคู่แข่งเป็นวิศวกรจากอังกฤษที่จะมาทำงานในโรงงานที่ตั้งในเมืองไทย แต่คุณพ่อถูกปฎิเสธ คุณพ่อจึงบอกไปว่า "เขามีความสามารถเหมือนกัน แต่สิ่งเดียวที่ควรให้โอกาสคือ ผมเป็นคนไทย"

คนเราควรได้รับโอกาส เพื่อแสดงความสามารถ ?
 ระยะเวลาที่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันได้พิสูจน์แล้ว คนเก่งแต่ไม่ได้ทำงานด้วยใจ อาจไม่ได้ทำงานเต็มร้อย ต่างจากคนกลางๆ ที่ทุ่มเท คุณภาพจะต่างกัน สิ่งที่คุณแม่วางรากฐานไว้จึงไม่เหมือนในตำรา ตอนที่คุณพ่อ (กร สุริยสัตย์)และคุณแม่ทำโรงงานเล็กๆ หลังบ้าน ไม่มีใครรู้จักเลย ตอนหลังย้ายไปนนทบุรี สุนัขเห็นวิ่งไล่งับ เพราะมันไม่เคยเห็นรถ

 สมัยนั้นคนจบจุฬาฯ หรือธรรมศาสตร์ไม่มีใครอยากมาทำงานด้วย คุณแม่เชื่อว่าสามารถสร้างทีมได้ จึงว่าจ้างครอบครัวชาวบ้านแถบนั้น ด้วยความคิดว่า ต้องทำให้พวกเขามีความมั่นคงในชีวิต มีรายได้เพียงพอ ตอนเริ่มธุรกิจเราไม่สามารถให้เงินเดือนสูงๆ คุณแม่ก็เลยบอกพนักงานที่มาทำงานด้วยว่า สามารถนำคนอื่นๆ ในครอบครัวมาทำงานด้วย เมื่อครอบครัวหนึ่งมีงานทำมากกว่าหนึ่งคน พวกเขาก็มีเงินส่วนที่เหลือเป็นค่าเล่าเรียนลูกให้มีการศึกษาที่ดี อย่างน้อยๆ ต้องดีกว่าพ่อแม่ เพราะเราเชื่อว่า คนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 เราเชื่อว่า คนสร้างได้ แต่คนจะสร้างได้ต้องนิ่ง ไม่วอกแวก ต้องมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินชีวิต สมัยที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวมีพนักงานหลายตระกูลทำงานกับเรา แต่เราทำงานแบบครอบครัวมืออาชีพ จะดูแลซึ่งกันและกัน ถ้าลูกหลานใครมาทำงานแล้วทำเสียชื่อ พวกเขาก็จะตำหนิกันเอง

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/lifestyle/20120103/427389/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
30/11/11 21:08:28

ทายาทโตชิบ้า พูดถึงผลงาน ดร.กร สุริยสัตย์

(จากคลิป ตั้งแต่นาทีที่ 10.10 น.)
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
25/11/11 16:26:49

"ทายาท ดร.กร สุริยสัตย์"

     ทายาทของ “ดร.กร สุริยสัตย์ -ท่านผู้หญิงนิรมล" ผู้ก่อตั้งสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นอีกแห่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ในรายการดังวิกสนามเป้า คืนวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

http://www.johjai1991.com/อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ