สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > ๒๓ มิถุนาฯ ... ๘๒ ปีอาลัยแห่ง"ปิยมหาราชปดิวรัดาฯ"


๒๓ มิถุนาฯ ... ๘๒ ปีอาลัยแห่ง"ปิยมหาราชปดิวรัดาฯ"

DS27342
DSA109
24/06/11 17:51:52

 

    และเช่นกันครับ ผมขออนุญาตอัญเชิญพระประวัติเพื่อรำลึกถึงบุคลลสำคัญที่มีส่วนเป็นอย่างมากในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ นั่นคือ พระองค์เจ้าชายยุคลทิฆัมพรบดินทรเทพยนิพัทธขัตติยราชกุมาร

     ประสูติวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ ตรงกับวันเสาร์ เดือน๔ ขึ้น๙ค่ำ ปีมะเมีย เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑

     ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๔ ได้รับเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพรจุฬาลงกรณ์ราชรวิวงศ์อุภังพงศพิสุทธิ์วรุตโมภโตสุชาตบรมนฤนาถราชกุมาร กรมหมื่นลพบุราดิศร

     ทรงเป็นผู้ชักชวนให้พระน้องยาเธอทั้ง๒พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราและสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้านิภานภดล ร่วมกันสร้างเครื่องใช้สำหรับตึกเยาวมาลย์อุทิศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔

     ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ช่างก่อสร้างตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดาซึ่งเป็นตึกสองชั้นที่ข้างตึกเยาวมาลย์อุทิศหลังหนึ่ง เพื่อทรงอุทิศพระกุศลถวายแด่พระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดาพระมารดาของพระองค์

     ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงเป็นต้นราชสกุลยุคล
 

http://www.debsirinalumni.org/history.php?id_his=7&page=1&group=3ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
22/06/17 14:52:38อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
24/06/11 17:51:12

๒๓ มิถุนาฯ ... ๘๒ ปีอาลัยแห่ง"ปิยมหาราชปดิวรัดาฯ"

     เนื่องในวันที่๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ... พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา(พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์) เสด็จฯสิ้นพระชนม์ ณ พระตำหนักในสวนสุนันทา

    เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๓ ขณะดำรงพระอิสริยยศ พระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ทรงประทานทุน ทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๑๐,๕๐๐บาท ร่วมสบทบในการสร้างตึกเยาวมาลย์อุทิศให้ได้สร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์

     ข้าพระพุทธเจ้า จึงขอน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์มา ณ โอกาสนี้

http://www.debsirinalumni.org/history.php?id_his=5&page=1&group=3อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
08/04/11 08:19:23

เรียน พี่ DS21200

ถูกต้องแล้วครับ.....ขออภัยในข้อมูลมา และ ขอบคุณที่ชี้แนะมา ณ ที่นี้ด้วยครับอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS21200
DSA102
08/04/11 07:09:45

น่าจะเป็น พระผู้ประทานกำเนิดตึก "ปิยราชบพิตรปดิวรัดา" ไม่ใช่หรือครับอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ