สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "เงาะป่า"หนังไทยกับองค์ชายใหญ่


"เงาะป่า"หนังไทยกับองค์ชายใหญ่

DS27342
DSA109
13/02/14 10:06:30

 

     เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน วันหนังไทยโดยกำหนดไว้เป็นวันที่ ๔ เมษายน ของทุกปี ผมจึงขอเสนอแนะพระประวัติของ"องค์ชายใหญ่"พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นร.เก่าเทพศิรินทร์ มาให้พี่ๆน้องๆได้ทราบกัน

        พระองค์ ประสูติเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2453 เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล (พระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ซึ่งเป็นพระอนุชาร่วมพระครรโภทรกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงมีพระอนุชา 2 พระองค์ คือ

ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ แล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก ทรงรับราชการที่กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในหลายประเทศ โปรดการละครและภาพยนตร์ ทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับภาพยนตร์หลายเรื่อง ในด้านดนตรีโปรดนิพนธ์คำร้องเพลงต่าง ๆ หลายเพลง อาทิ เพลงบัวขาว เพลงเรือนแพ เพลงลมหวน อีกทั้งโปรดการสะสมโบราณวัตถุด้วย

ในช่วงต้นรัชกาลที่ 9 เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง คนทั่วไปจึงออกพระนามของพระองค์ว่า เสด็จพระองค์ชายใหญ่

 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5  

 ความคิดเห็นที่ 29


DS27342
DSA109
04/02/20 17:49:37อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS27342
DSA109
19/04/18 15:53:52

รายชื่อ ๗๐ สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=15847อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27


DS27342
DSA109
28/08/17 18:18:28อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26


DS27342
DSA109
31/08/16 17:53:47

"น้ำผึ้งขม"...หนังไทยองค์ชายใหญ่

http://program.thaipbs.or.th/ClassicThaiFilm/episodes/40286อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25


DS27342
DSA109
25/06/16 18:53:21

วธ.สานต่อโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “บูรพศิลปิน”

http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=3710:2016-06-24-10-02-42&catid=34:news&Itemid=351
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24


DS27342
DSA109
27/04/16 18:58:37อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23


DS27342
DSA109
04/04/16 17:49:15

หาดูยากมาก ! สมุดข่อย ‘ขายทาส’ พร้อมภาพชุด ‘ทาสสยาม’

http://www.matichon.co.th/news/92351อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22


DS27342
DSA109
03/12/15 17:16:23อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21


DS27342
DSA109
24/11/15 19:02:35อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20


DS27342
DSA109
05/10/15 15:33:19

"เงาะป่า"ติดโผ มรดกภาพยนตร์ไทย 58

   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์จำนวน 25 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ วานนี้(4 ต.ค.58) ณ หอภาพยนตร์ฯ จ.นครปฐม พบรายชื่อที่น่าสนใจ เช่น 

   ลำดับที่ 14 "เงาะป่า" (พ.ศ.2523) ภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวที่สร้างจากบทละครร้อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นผลงานการกำกับร่วมกันระหว่าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และเปี๊ยก โปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดบทละครร้องและรำซึ่งเป็นภาษานาฏศิลปะแบบประเพณี ให้ออกมาเป็นภาษาภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่ จนเกิดเป็นภาพแทนอันมีชีวิตชีวาเสมือนมีตัวตนจริงของตัวละครที่เคยมีอยู่แต่ในจินตนาการจากบทพระราชนิพนธ์

   ลำดับที่ 3 "พันท้ายนรสิงห์" พ.ศ.2493 สร้างโดย บ.อัศวินภาพยนตร์ จากบทละครเวทีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ซึ่งเป็นละครเวทีที่ได้รับความนิยมระหว่างสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเกร็ดพงศาวดารและประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลพระเจ้าเสือ กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อเป็นภาพยนตร์ ก็ยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ชมทั่วประเทศ นับเป็นภาพยนตร์ที่เป็นประวัติการณ์และมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความเชื่อของผู้คนทั่วไปในสังคมไทย

รูปและข้อมูลจาก @Thai Film Archive
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19


DS27342
DSA109
18/02/15 10:41:03อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18


DS27342
DSA109
30/01/15 18:29:17

จาก สถาบันปรีดี พนมยงค์ - Pridi Banomyong Instituteอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 17


DS27342
DSA109
27/01/15 16:54:27อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16


DS27342
DSA109
13/01/15 17:23:55

“องค์ชายเล็ก”กับหนังไทยวันวาน

   ขอเชิญชม”แหวนทองเหลือง” พ.ศ.2516 ทรงกำกับโดย "พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ” เนื่องในพิธีมอบรางวัลประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ 3 โครงการภาพยนตร์นานาชาติ จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับมูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ในวันที่ 1 ก.พ.58 เริ่มเวลา 12:30 น. ณ สถาบันปรีดีฯ ทองหล่อ กทม. (ไม่เสียค่าชมใดๆ).

รูปและข้อมูลจาก Pridi Banomyong Instอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15


DS27342
DSA109
15/09/14 09:28:07

"องค์ชายเล็ก"

   พระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ สุดยอดลูกแม่รำเพยอีกพระองค์หนึ่ง จากรายการดังวานนี้ (14 ก.ย.57)
อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1 2 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ