สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > อ่าน"สืบตำนาน สานประวัติ" เล่าเกร็ดลูกแม่รำเพย


อ่าน"สืบตำนาน สานประวัติ" เล่าเกร็ดลูกแม่รำเพย

DS27342
DSA109
29/03/11 14:31:01

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กทม. กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ทรีบีส์ สำนักพิมพ์คุณภาพในเครือบริษัท อักษรโสภณ จำกัด ได้จัดมีพิธีเปิดตัวหนังสือและเสวนา สืบตำนาน สานประวัติ ทัศนาวัฒนธรรม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๓๙  ซึ่งในหมวดบุคคลสำคัญ ผู้อ่านจะได้ทราบประวัติบุคคลมากมาย เช่น เจ้าดาราทอง  เจ้าชายนักประพันธ์ ฯลฯ

http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=2754

     ในโอกาสนี้ ผมขออนุญาตเฉลยให้พี่น้องนร.เก่าทราบก่อนเลยว่า...

** เจ้าดาราทอง คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช หรือ พระองค์พีระ อดีตนักแข่งรถชาวไทย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A

** เจ้าชายนักประพันธ์ คือ หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C

**[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ