สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ลูกแม่รำเพย"ชิงชัย 2 รายการ ศึกศิลปหัตถกรรมฯ #62


"ลูกแม่รำเพย"ชิงชัย 2 รายการ ศึกศิลปหัตถกรรมฯ #62

DS27342
DSA109
12/02/13 19:39:35

สพม. แต่งตั้ง"ครูเพลินใจ" เป็นคณะทำงานฯ

     สพม. มีคำสั่งที่ ๗๕๒/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามค่านิยม (Obec.) ซึ่งปรากฎว่า

๒.๒ ค่านิยม B Benevolence (พร้อมจิตเอื้ออาทร)

๖) ครูเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็น คณะทำงาน

http://www.sesao1.go.th/mail_area/files_store/25540713150432.pdfความคิดเห็นที่ 32


DS27342
DSA109
18/02/14 17:08:58

"วิชเญศ"ซิวทอง ศึกศิลปหัตถกรรมฯ ๖๓

   ผลศึกซูโดกุ ม.๑-ม.๓ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (รวม ๑๒ ทีม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันนี้(๑๘ ก.พ.๕๗)ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

   ด.ช.วิชเญศ แซ่จัง และครูทิพย์วรรณ ยังเสถียร (ครูที่ปรึกษา) สามารถทำได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ครองตำแหน่งชนะเลิศและคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31


DS27342
DSA109
18/02/14 16:53:05

"ชัชวัสส์"ซิวทอง ศึกศิลปหัตถกรรมฯ ๖๓

  ผลศึกเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓ กลุ่มศิลปะ-ดนตรี (รวม ๑๒ ทีม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันนี้(๑๘ ก.พ.๕๗)ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  ชัชวัสส์ เจียวก๊ก-ครูอาทร ธนวัฒน์ (ครูที่ปรึกษา) ทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ (สพม.๑) ครองตำแหน่งชนะเลิศด้วย ๙๕ คะแนนและคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30


DS27342
DSA109
17/02/14 16:13:12

"คณะครู-นักเรียน"ร่วมชิงชัย ศึกศิลปหัตถกรรมฯ 63

   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สกก. สพฐ.) ประกาศรายชื่อคณะครู-นักเรียน ศึกศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ระหว่าง 18-20 ก.พ.57 พบบัตรประจำตัวทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้สิทธิแข่งขันจำนวน 5 รายการดังนี้

- เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ,ซูโดกุ ม.1-3/ม.4-6 และการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 แข่งขันในวันพรุ่งนี้(18 ก.พ.57)

- ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 แข่งขันในวันที่ 20 ก.พ.57

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29


DS27342
DSA109
31/01/14 19:27:29

"ลูกแม่รำเพย"ชิงชัย ศึกศิลปหัตถกรรม#63

  วานนี้ (30 ม.ค.57) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ประกาศกำหนดการทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศึกศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ระหว่าง 18-20 ก.พ.นี้ ณ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี) พบว่า

   "ลูกแม่รำเพย"ทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ ร่วมชิงชัยศึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS27342
DSA109
20/01/14 17:09:52

"ลูกแม่รำเพย"ชิงชัย ศึกศิลปหัตถกรรมระดับชาติ#63

   วันนี้(20 ม.ค.57) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ประกาศรายชื่อคณะครู-นักเรียน ร.ร.เทพศิรินทร์ รวมจำนวน 11 ท่าน ก่อนประกาศกำหนดแข่งขันในวันที่ 27 ม.ค.นี้ เพื่อร่วมชิงชัยศึกศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ ระหว่าง 18–20 ก.พ.นี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ...โปรดติดตาม 

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27


DS27342
DSA109
27/12/13 19:02:01

 

"ลูกแม่รำเพย"คว้าที่ 1 ศึกศิลปหัตถกรรม#63 รอบภาค

   ทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ ลุยชิงชัยศึกศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและตะวันออก ระหว่าง 24-26 ธ.ค.56 ณ จ.เพชรบุรี พบว่า "ลูกแม่รำเพย" สามารถคว้าเหรียญทองได้ทุกรายการที่ผ่านเข้ารอบมารวม 11 รายการ และทำคะแนนอันดับ 1 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 (กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี) และซูโดกุ ม.1-3 (กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

   ส่วนรายชื่อผู้ผ่านเข้าชิงชัยรอบระดับชาติ ระหว่าง 18-20 ก.พ.57 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี อยู่ในระหว่างตรวจสอบและยืนยันผลจากผู้จัด

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26


DS27342
DSA109
24/12/13 16:50:56

"ลูกแม่รำเพย"ซิวทอง ศึกซอด้วง ม.ต้น

   ผลศึกเดี่ยว ซอด้วง (ระดับ ม.๑-๓) ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน ๓๒ ทีมในวันนี้(๒๔ ธ.ค.๕๖) ณ ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร

- อันดับ 2 ร.ร.เทพศิรินทร์ (ผู้แทน สพม. เขต ๑ กทม.) ทำได้ ๘๔ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน คว้าเหรียญทองและตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

http://central63.sillapa.net/sm-center/result/local/sm-center_comp-71.htmอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25


DS27342
DSA109
12/12/13 18:03:36

"ลูกแม่รำเพย"ชิงชัย ศึกศิลปหัตถกรรม 63 ภาคกลาง-ตอ.

   วันนี้ (12 ธ.ค.56) ประกาศรายชื่อนักเรียน พร้อมครูที่ปรึกษา ร.ร.เทพศิรินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเขต สพม.1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่าง 24-26 ธ.ค.56 ณ จังหวัดเพชรบุรี

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24


DS27342
DSA109
14/02/13 18:24:35

เด็กเทพศิรินทร์สุดเจ๋ง คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

http://www.debsirin.ac.th/news/view.php?id_news=0000000113อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23


DS27342
DSA109
13/02/13 19:19:32
อ้างอิงข้อความของ DS27342

เปิดโผ"ร.ร.เทพศิรินทร์" ลุยศึกเขียนโปรแกรม ม.ปลาย ศึกศิลปหัตถกรรม #62
 

"ลูกแม่รำเพย"ซิวที่ 3 ศึกเขียนโปรแกรม ม.ปลายวันนี้

   ชวิน เอี่ยมวรวุฒิกุล และเอกดนัย สิทธิโกศล นร.ร.ร.เทพศิรินทร์ ในฐานะผู้แทน สพม.1 สามารถทำคะแนนระดับทอง ด้วย 82.17 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 62 ในวันนี้ (13 ก.พ.56) ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี โดย ครูฆเนจ นามสุวรรณ์ เป็นผู้ควบคุมทีม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก แม็ก-พีรวิชอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22


DS27342
DSA109
13/02/13 17:25:50
อ้างอิงข้อความของ DS27342

เปิดโผทัพ "ร.ร.เทพศิรินทร์" ลุยศึกซูโดกุ ม.ปลาย ศิลปหัตถกรรม #62 
"ลูกแม่รำเพย"คว้าอันดับ 2 ศึกซูโดกุในศิลปหัตถกรรมระดับชาติ #62

   พินิจพงษ์ จรรยาลิขิต นร.ร.ร.เทพศิรินทร์ ผู้แทน สพม.1 สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยคะแนน 79 แต้มจาก 100 คะแนนเต็ม และครองเหรียญเงิน ศึกซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับชาติ วันนี้(13 ก.พ.56) ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี.

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21


DS27342
DSA109
12/02/13 19:38:28

 

"ลูกแม่รำเพย"ชิงชัย 2 รายการ ศึกศิลปหัตถกรรมฯ #62

   ขอเชิญชมและติดตามเป็นกำลังใจให้กับ"ลูกแม่รำเพย"ทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ ชิงชัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 รายการในวันที่ 13 ก.พ.นี้(ไม่เสียค่าชมใดๆ) ดังนี้

1. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย เวลา 10.30-13.30 น. ณ อาคาร สธ.4 ชั้น 2 ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

2. ซโดกุ ระดับ ม.ปลาย เวลา 10.00-16.30 น. ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี.

  อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20


DS27342
DSA109
07/02/13 17:14:57

เปิดโผทัพ "ร.ร.เทพศิรินทร์" ลุยศึกซูโดกุ ม.ปลาย ศิลปหัตถกรรม #62 


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19


DS27342
DSA109
07/02/13 17:06:00

เปิดโผ"ร.ร.เทพศิรินทร์" ลุยศึกเขียนโปรแกรม ม.ปลาย ศึกศิลปหัตถกรรม #62อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18


DS27342
DSA109
06/02/13 15:53:56

"ลูกแม่รำเพย"ดวลศึกซูโดกุ ม.ปลาย ศึกศิลปหัตถกรรมฯ # 62

ขอขอบคุณรูปภาพจาก @Thailand Crossword Game A-Math Kumkom and Sudoku Associationอ้างอิงความคิดเห็น

[First] [prev] 1 2 3 4 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ