สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA News > โอนเงินเดือนตุลาคม 56 5,000 บาท ให้อาจารย์แล้วครับ กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว จากน้ำใจชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ยอดกองทุนเหลือ 624,268 บาท ครับ


โอนเงินเดือนตุลาคม 56 5,000 บาท ให้อาจารย์แล้วครับ กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว จากน้ำใจชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ยอดกองทุนเหลือ 624,268 บาท ครับ

DS23104
DSA104
01/10/13 16:48:55

 

กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
Bitmap
 
เพื่อระดมเงินบริจาคช่วยเหลือ
ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว

จากชาวเทพศิรินทร์มาตั้งเป็นกองทุน
เพื่อมาดูแล รักษา อาจารย์ อย่างต่อเนื่อง
อาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว อาจารย์ผู้ซึ่งทำให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ของเรา เป็นมหาอำนาจลูกหนังนักเรียนขาสั้น เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว
    ตอนนี้ ท่านอาจารย์เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคหัวใจ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ถึงเวลาแล้วที่ลูกศิษย์ลูกแม่รำเพย จะกลับไปดูแลท่านอาจารย์
Bitmap
ท่านอาจารย์สมปอง พัฒนดุล
ที่ปรึกษากองทุน
ระดมเงินบริจาคจากชาวเทพศิรินทร์ ตั้งเป็น กองทุนช่วยเหลือท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว โดยจะมีกรรมการพิจารณาการใช้เงินกองทุน 4 ท่าน (จำนวนคนไม่มากเพื่อจะได้สะดวกต่อการประสานงาน) คือ
Bitmap
 
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
พี่นูน ธรรมนูญ เผ่าทองจีน ประธาน รุ่น 23-25 (97)
กรรมการ
พี่นึก สมนึก กมลเสวีกุล
รุ่น 23-26 (98)
กรรมการ
พี่บูม บุญชัย มงคลรัตนกร ประธาน รุ่น 24-27 (99)
กรรมการ
พี่เป็ด มงคล รอดพาดา
ประธาน รุ่น 25-28 (100)
กรรมการ
พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร
รุ่น 27-30 (102)
ป๊อก สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร ประธาน รุ่น 29-32
     เปิดบัญชีร่วม โดย  พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร รุ่น 27-30 (102) และ  ป๊อก สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร ประธาน รุ่น 29-32 (104) เพื่อให้ผู้ต้องการช่วยเหลืออาจารย์ โอนเงินมาที่บัญชีนี้ ซึ่งในขั้นต้น กองทุนจะโอนเงินช่วยเหลืออาจารย์เดือนละ 5,000 บาท โดยจะโอนภายในต้นเดือน เริ่มจาก เดือน กันยายน 2556 โดย พี่กิจ และ ป๊อก  จะโอนตามมติกรรมการทั้ง 4 ท่าน และจะทำบัญชีรายรับ รายจ่าย แจ้งต่อชาวเทพศิรินทร์ ทุกคน ทุกเดือน ผานทาง facebook สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และ e-mail 
บัญชีกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นาย อัญกิจ เติมสุขนิรันดร และ สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร
เลขที่บัญชี 168-220128-0
พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวเทพศิรินทร์ท่านอยากช่วยท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน เมื่้อโอนเงินรบกวนช่วย e-mail แจ้ง ป๊อก สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร sittisak@gosoft.co.th หรือ SMS หรือ โทรมาที่ 089-123-0140 เพื่อที่จะได้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย แจ้งต่อชาวเทพศิรินทร์ทุกท่านทุกเดือนต่อไปครับ

 

Bitmap Bitmap
กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
จากน้ำใจชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
บัญชีกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นาย อัญกิจ เติมสุขนิรันดร และ สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร
เลขที่บัญชี 168-220128-0
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
       355,200.35              -     355,200.35  
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร รุ่น 102               500.00                   500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)         30,000.00             30,500.00  
7/8/2556             1,000.00             31,500.00  
8/8/2556 น้องธีรัถ วรเวทวุฒิกร DSA109           1,500.00             33,000.00  
11/8/2556 พี่ศุภมิตร ส่งไพศาล 14-16 11631           1,000.31             34,000.31  
11/8/2556 ชัยวัฒน์ นิรันดร 29-32 (104)               300.04             34,300.35  
13/8/2556                 200.00             34,500.35  
14/8/2556 น้อง ศิระวุฒิ สุขวาทยานนท์ รุ่น 46-49               500.00             35,000.35  
14/8/2556 พี่ชัยเยาว์ ตระกูลมหชัย 23-25 (97)             3,000.00             38,000.35  
14/8/2556 พี่คณิศร นุชนาฎ รุ่น 14-16           5,000.00             43,000.35  
14/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 29-32 (104) 44 ท่าน 41,700 บาท หักซื้อเตียงคนไข้ให้อาจารย์ 8,000 บาท เหลือ 33,700         33,700.00             76,700.35  
14/8/2556 พี่น้อย สมเกียรติ ประสานสรรพกิจ รุ่น 103           4,000.00             80,700.35  
14/8/2556 พี่ปาน ปานศิริ พฤทธิราชวิทยา 28-31 (103)           1,500.00             82,200.35  
14/8/2556             2,000.00             84,200.35  
15/8/2556 น้องอาร์ต สาธิต บุญเกื้อ DS 35-38 (110)           1,000.00             85,200.35  
15/8/2556 พี่อรรณพ เจียรประเสริฐ รุ่น 12-14           5,000.00             90,200.35  
17/8/2556                 500.00             90,700.35  
17/8/2556                 500.00             91,200.35  
20/8/2556 พี่อนันต์ จันทร์วาววาม 21-23           3,000.00             94,200.35  
20/8/2556 ณัฐวิทย์ วยากรณ์ 29-32 (104)           2,500.00             96,700.35  
23/8/2556 น้องสุทธา สุริยาภิวัฒน์ (บิ๊ก) ทศ.34-37 (109)           2,000.00             98,700.35  
23/8/2556 พี่คมศักดิ์ บัวศรี รุ่น 97           1,000.00             99,700.35  
23/8/2556                 500.00           100,200.35  
23/8/2556 วรพงษ์ ประยุรบุตร รุ่น 106           1,000.00           101,200.35  
24/8/2556 พี่นิติ สุระอาชารัตน์ รุ่น 103           1,000.00           102,200.35  
24/8/2556 พี่นิพนธ์ สุดงาม รุ่น 103           1,000.00           103,200.35  
24/8/2556 ธงชัย สุขโกกี รุ่น 105           2,000.00           105,200.35  
24/8/2556 พี่ปืน รุ่น 101               500.00           105,700.35  
24/8/2556 เทพ 99 (24-27) ห้อง 12         16,000.00           121,700.35  
24/8/2556 พี่รุ่น 101 โอนฝากพี่อื้อ 97 มา               300.00           122,000.35  
24/8/2556 น้อง ธวัชชัย จูงสกุลนิรันดร์ รุ่น 105           3,000.00           125,000.35  อยู่ที่พี่อื้อ จะนำมาให้วันเตะบอล 24/8/56 
24/8/2556 ธงชัย จิระพัฒนพงศ์ รุ่น 104           1,000.00           126,000.35  
24/8/2556 กร มานิตพิสิฐกุล รุ่น 104               500.00           126,500.35  
24/8/2556 พิเชษฐ โตนิติวงศ์ รุ่น 107           2,000.00           128,500.35  
24/8/2556 สัมฤทธิ์ สิทธิสุวรรณกุล รุ่น 100           1,000.00           129,500.35  
24/8/2556 ธำรง บุญประเสริฐ รุ่น 104               500.00           130,000.35  
24/8/2556 จอมชาย มั่นแน่ รุ่น 104           1,000.00           131,000.35  
24/8/2556 ภราดร พัฒน์ชัยวุฒิกุล รุ่น 104           1,000.00           132,000.35  
24/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร รุ่น 102           1,000.00           133,000.35  
24/8/2556 นรเดช จิระสถิตย์วรกุล รุ่น 104           1,000.00           134,000.35  
24/8/2556 อนรรฆ ภูธรธราช รุ่น 104               500.00           134,500.35  
24/8/2556 น้องๆ รุ่น 110           7,200.00           141,700.35  
24/8/2556 ชมรมฟุตบอลนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์           6,500.00           148,200.35  
24/8/2556 วัสพล ภูริธนสาร รุ่น 104               500.00           148,700.35  
24/8/2556 วิบูลย์ ภู่วิจิตร รุ่น 104               500.00           149,200.35  
24/8/2556 สุริยา สภาวรสมิต รุ่น 104           1,000.00           150,200.35                                49,000.00
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-25 (97) ตอนนี้ได้แล้ว       100,000.00           250,200.35  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 24-27 (99) ตอนนี้ได้แล้ว         47,000.00           297,200.35  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 25-28 (100) ตอนนี้ได้แล้ว         45,000.00           342,200.35  
  Debsirin & CO         13,000.00           355,200.35 อยู่ที่กี้
ความคิดเห็นที่ 12


DS23104
DSA104
01/10/13 16:50:35

 

Bitmap Bitmap
กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
จากน้ำใจชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
บัญชีกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นาย อัญกิจ เติมสุขนิรันดร และ สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร
เลขที่บัญชี 168-220128-0
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
       634,268.09  10,000.00   624,268.09  
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
2/9/2556 โอนเงินให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ เดือนกันยายน 2556           5,000.00         321,000.35  
3/9/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-25 (97) เพิ่ม         12,000.97           333,001.32  
3/9/2556 ภูมิศักดิ์ แพทยานนท์ รุ่น 29-32 (104)           1,000.00           334,001.32  
3/9/2556 วรวุฒิ อมรวิภาดา(ท.ศ.34-36:สพพ.1)               500.00           334,501.32  
10/9/2556 น้องแป๊ะ นิพนธ์ 106               500.00           335,001.32  
12/9/2556             400.00           335,401.32  
18/9/2556 รายได้จากการจำหน่ายเสื้อมอบให้อาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว    222,366.77           557,768.09  
1/10/2556 โอนเงินให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ เดือนตุลาคม 2556        5,000.00         552,768.09  
                552,768.09  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 24-27 (99) ตอนนี้ได้แล้ว      71,500.00           624,268.09  


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS23104
DSA104
05/09/13 11:29:26

 

บัญชีกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นาย อัญกิจ เติมสุขนิรันดร และ สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร
เลขที่บัญชี 168-220128-0
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
       406,501.32    5,000.00   401,501.32  
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร รุ่น 102               500.00                   500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)         30,000.00             30,500.00  
7/8/2556             1,000.00             31,500.00  
8/8/2556 น้องธีรัถ วรเวทวุฒิกร DSA109           1,500.00             33,000.00  
11/8/2556 พี่ศุภมิตร ส่งไพศาล 14-16 11631           1,000.31             34,000.31  
11/8/2556 ชัยวัฒน์ นิรันดร 29-32 (104)               300.04             34,300.35  
13/8/2556                 200.00             34,500.35  
14/8/2556 น้อง ศิระวุฒิ สุขวาทยานนท์ รุ่น 46-49               500.00             35,000.35  
14/8/2556 พี่ชัยเยาว์ ตระกูลมหชัย 23-25 (97)             3,000.00             38,000.35  
14/8/2556 พี่คณิศร นุชนาฎ รุ่น 14-16           5,000.00             43,000.35  
14/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 29-32 (104) 44 ท่าน 41,700 บาท หักซื้อเตียงคนไข้ให้อาจารย์ 8,000 บาท เหลือ 33,700         33,700.00             76,700.35  
14/8/2556 พี่น้อย สมเกียรติ ประสานสรรพกิจ รุ่น 103           4,000.00             80,700.35  
14/8/2556 พี่ปาน ปานศิริ พฤทธิราชวิทยา 28-31 (103)           1,500.00             82,200.35  
14/8/2556             2,000.00             84,200.35  
15/8/2556 น้องอาร์ต สาธิต บุญเกื้อ DS 35-38 (110)           1,000.00             85,200.35  
15/8/2556 พี่อรรณพ เจียรประเสริฐ รุ่น 12-14           5,000.00             90,200.35  
17/8/2556                 500.00             90,700.35  
17/8/2556                 500.00             91,200.35  
20/8/2556 พี่อนันต์ จันทร์วาววาม 21-23           3,000.00             94,200.35  
20/8/2556 ณัฐวิทย์ วยากรณ์ 29-32 (104)           2,500.00             96,700.35  
23/8/2556 น้องสุทธา สุริยาภิวัฒน์ (บิ๊ก) ทศ.34-37 (109)           2,000.00             98,700.35  
23/8/2556 พี่คมศักดิ์ บัวศรี รุ่น 97           1,000.00             99,700.35  
23/8/2556                 500.00           100,200.35  
23/8/2556 วรพงษ์ ประยุรบุตร รุ่น 106           2,000.00           102,200.35  
23/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 25-28 (100) โอนมาก่อน         10,000.00           112,200.35  
24/8/2556 พี่นิติ สุระอาชารัตน์ รุ่น 103           1,000.00           113,200.35  ยอดเงินที่ช่วยอาจารย์สมศักดิ์ ในงานบอล 24/8/56 ที่อยู่ที่ ป๊อก สิทธิศักดิ์ ร่วม 49,000 บาท นำไปเข้าบัญชี วันจันทร์ ที่ 26//8/2556 
24/8/2556 พี่นิพนธ์ สุดงาม รุ่น 103           1,000.00           114,200.35
24/8/2556 ธงชัย สุขโกกี รุ่น 105           2,000.00           116,200.35
24/8/2556 พี่ปืน รุ่น 101               500.00           116,700.35
24/8/2556 เทพ 99 (24-27) ห้อง 12         16,000.00           132,700.35
24/8/2556 พี่รุ่น 101 โอนฝากพี่อื้อ 97 มา               300.00           133,000.35
24/8/2556 น้อง ธวัชชัย จูงสกุลนิรันดร์ รุ่น 105           3,000.00           136,000.35
24/8/2556 ธงชัย จิระพัฒนพงศ์ รุ่น 104           1,000.00           137,000.35
24/8/2556 กร มานิตพิสิฐกุล รุ่น 104               500.00           137,500.35
24/8/2556 พิเชษฐ โตนิติวงศ์ รุ่น 107           2,000.00           139,500.35
24/8/2556 สัมฤทธิ์ สิทธิสุวรรณกุล รุ่น 100           1,000.00           140,500.35
24/8/2556 ธำรง บุญประเสริฐ รุ่น 104               500.00           141,000.35
24/8/2556 จอมชาย มั่นแน่ รุ่น 104           1,000.00           142,000.35
24/8/2556 ภราดร พัฒน์ชัยวุฒิกุล รุ่น 104           1,000.00           143,000.35
24/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร รุ่น 102           1,000.00           144,000.35
24/8/2556 นรเดช จิระสถิตย์วรกุล รุ่น 104           1,000.00           145,000.35
24/8/2556 อนรรฆ ภูธรธราช รุ่น 104               500.00           145,500.35
24/8/2556 น้องๆ รุ่น 110           7,200.00           152,700.35
24/8/2556 ชมรมฟุตบอลนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์           6,500.00           159,200.35
24/8/2556 วัสพล ภูริธนสาร รุ่น 104               500.00           159,700.35
24/8/2556 วิบูลย์ ภู่วิจิตร รุ่น 104               500.00           160,200.35
24/8/2556 สุริยา สภาวรสมิต รุ่น 104           1,000.00           161,200.35
25/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-25 (97) 115,000 หักค่ากรรมการ 4,000 บาท       111,000.00           272,200.35  
26/8/2556 Debsirin & CO         10,300.00           282,500.35  
27/8/2556 คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม รุ่น 104               500.00           283,000.35  
27/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 25-28 (100)           5,000.00           288,000.35  
27/8/2556 พี่ภูเมษ ถิระเดชาพงศ์ รุ่น 99               500.00           288,500.35  
27/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 25-28 (100)         35,000.00           323,500.35  
27/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 25-28 (100)               500.00           324,000.35  
28/8/2556             1,000.00           325,000.35  
30/8/2556 พี่รุ่น 101           1,000.00           326,000.35  
2/9/2556 โอนเงินให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ เดือนกันยายน 2556           5,000.00         321,000.35  
3/9/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-25 (97) เพิ่ม         12,000.97           333,001.32  
3/9/2556 ภูมิศักดิ์ แพทยานนท์ รุ่น 29-32 (104)           1,000.00           334,001.32  
3/9/2556 วรวุฒิ อมรวิภาดา(ท.ศ.34-36:สพพ.1)               500.00           334,501.32  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 24-27 (99) ตอนนี้ได้แล้ว      67,000.00           401,501.32  


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS23104
DSA104
02/09/13 15:37:08

กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว วันนี้ 2/9/56 ได้โอนเงินให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ แล้ว 5,000 บาท เหลือเงินในกองทุน 321,000 บาท (พี่รุ่น 99 ได้ 67,000 บาท กำลังระดมเงินช่วยอาจารย์อยู่ไว้โอนเข้าบัญชีทีเดียวครับ) "เพื่อระดมเงินบริจาคช่วยเหลือท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว จากชาวเทพศิรินทร์มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อมาดูแล รักษา อาจารย์ อย่างต่อเนื่อง" "อาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว อาจารย์ผู้ซึ่งทำ...ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ของเรา เป็นมหาอำนาจลูกหนังนักเรียนขาสั้น เมื่อ 30 กว่าปี ที่แล้ว ตอนนี้ ท่านอาจารย์เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคหัวใจ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถึงเวลาแล้วที่ลูกศิษย์ลูกแม่รำเพย จะกลับไปดูแลท่านอาจารย์"อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS23104
DSA104
25/08/13 13:00:06

 

Bitmap Bitmap
กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
จากน้ำใจชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
บัญชีกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นาย อัญกิจ เติมสุขนิรันดร และ สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร
เลขที่บัญชี 168-220128-0
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
       355,200.35              -     355,200.35  
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร รุ่น 102               500.00                   500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)         30,000.00             30,500.00  
7/8/2556             1,000.00             31,500.00  
8/8/2556 น้องธีรัถ วรเวทวุฒิกร DSA109           1,500.00             33,000.00  
11/8/2556 พี่ศุภมิตร ส่งไพศาล 14-16 11631           1,000.31             34,000.31  
11/8/2556 ชัยวัฒน์ นิรันดร 29-32 (104)               300.04             34,300.35  
13/8/2556                 200.00             34,500.35  
14/8/2556 น้อง ศิระวุฒิ สุขวาทยานนท์ รุ่น 46-49               500.00             35,000.35  
14/8/2556 พี่ชัยเยาว์ ตระกูลมหชัย 23-25 (97)             3,000.00             38,000.35  
14/8/2556 พี่คณิศร นุชนาฎ รุ่น 14-16           5,000.00             43,000.35  
14/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 29-32 (104) 44 ท่าน 41,700 บาท หักซื้อเตียงคนไข้ให้อาจารย์ 8,000 บาท เหลือ 33,700         33,700.00             76,700.35  
14/8/2556 พี่น้อย สมเกียรติ ประสานสรรพกิจ รุ่น 103           4,000.00             80,700.35  
14/8/2556 พี่ปาน ปานศิริ พฤทธิราชวิทยา 28-31 (103)           1,500.00             82,200.35  
14/8/2556             2,000.00             84,200.35  
15/8/2556 น้องอาร์ต สาธิต บุญเกื้อ DS 35-38 (110)           1,000.00             85,200.35  
15/8/2556 พี่อรรณพ เจียรประเสริฐ รุ่น 12-14           5,000.00             90,200.35  
17/8/2556                 500.00             90,700.35  
17/8/2556                 500.00             91,200.35  
20/8/2556 พี่อนันต์ จันทร์วาววาม 21-23           3,000.00             94,200.35  
20/8/2556 ณัฐวิทย์ วยากรณ์ 29-32 (104)           2,500.00             96,700.35  
23/8/2556 น้องสุทธา สุริยาภิวัฒน์ (บิ๊ก) ทศ.34-37 (109)           2,000.00             98,700.35  
23/8/2556 พี่คมศักดิ์ บัวศรี รุ่น 97           1,000.00             99,700.35  
23/8/2556                 500.00           100,200.35  
23/8/2556 วรพงษ์ ประยุรบุตร รุ่น 106           1,000.00           101,200.35  
24/8/2556 พี่นิติ สุระอาชารัตน์ รุ่น 103           1,000.00           102,200.35  
24/8/2556 พี่นิพนธ์ สุดงาม รุ่น 103           1,000.00           103,200.35  
24/8/2556 ธงชัย สุขโกกี รุ่น 105           2,000.00           105,200.35  
24/8/2556 พี่ปืน รุ่น 101               500.00           105,700.35  
24/8/2556 เทพ 99 (24-27) ห้อง 12         16,000.00           121,700.35  
24/8/2556 พี่รุ่น 101 โอนฝากพี่อื้อ 97 มา               300.00           122,000.35  
24/8/2556 น้อง ธวัชชัย จูงสกุลนิรันดร์ รุ่น 105           3,000.00           125,000.35  อยู่ที่พี่อื้อ จะนำมาให้วันเตะบอล 24/8/56 
24/8/2556 ธงชัย จิระพัฒนพงศ์ รุ่น 104           1,000.00           126,000.35  
24/8/2556 กร มานิตพิสิฐกุล รุ่น 104               500.00           126,500.35  
24/8/2556 พิเชษฐ โตนิติวงศ์ รุ่น 107           2,000.00           128,500.35  
24/8/2556 สัมฤทธิ์ สิทธิสุวรรณกุล รุ่น 100           1,000.00           129,500.35  
24/8/2556 ธำรง บุญประเสริฐ รุ่น 104               500.00           130,000.35  
24/8/2556 จอมชาย มั่นแน่ รุ่น 104           1,000.00           131,000.35  
24/8/2556 ภราดร พัฒน์ชัยวุฒิกุล รุ่น 104           1,000.00           132,000.35  
24/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร รุ่น 102           1,000.00           133,000.35  
24/8/2556 นรเดช จิระสถิตย์วรกุล รุ่น 104           1,000.00           134,000.35  
24/8/2556 อนรรฆ ภูธรธราช รุ่น 104               500.00           134,500.35  
24/8/2556 น้องๆ รุ่น 110           7,200.00           141,700.35  
24/8/2556 ชมรมฟุตบอลนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์           6,500.00           148,200.35  
24/8/2556 วัสพล ภูริธนสาร รุ่น 104               500.00           148,700.35  
24/8/2556 วิบูลย์ ภู่วิจิตร รุ่น 104               500.00           149,200.35  
24/8/2556 สุริยา สภาวรสมิต รุ่น 104           1,000.00           150,200.35                                49,000.00
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-25 (97) ตอนนี้ได้แล้ว       100,000.00           250,200.35  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 24-27 (99) ตอนนี้ได้แล้ว         47,000.00           297,200.35  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 25-28 (100) ตอนนี้ได้แล้ว         45,000.00           342,200.35  
  Debsirin & CO         13,000.00           355,200.35 อยู่ที่กี้


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS23104
DSA104
23/08/13 13:57:27

พรุ่งนี้แล้ว 24/8/2556 ฟุตบอลการกุศล แสดงมุทิตาจิต อาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว" วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 สนามฟุตบอลไทยเบฟ (เหม่งจ๋าย) เวลา 14.00 - 18.00 น ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในสนามด้วยนะครับ

กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว "เพื่อระดมเงินบริจาคช่วยเหลือท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว จากชาวเทพศิรินทร์มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อมาดูแล รักษา อาจารย์ อย่างต่อเนื่อง"

ได้เงินช่วยอาจาย์สมศักดิ์ 251,200 บาทแล้ว พี่รุ่น 97 ระดมได้ 100,000 บาทแล้ว

พี่รุ่น 102 ทำเสื้อขายนำรายได้ช่วยอาจารย์ ได้ 700 กว่าตัวแล้วและจะนำไปขายวันงานฟุตบอลด้วย มีสีขาวและดำ ตัวละ 500 บาท

 

วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร               500.00                   500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)         30,000.00             30,500.00  
7/8/2556             1,000.00             31,500.00  
8/8/2556 น้องธีรัถ วรเวทวุฒิกร DSA109           1,500.00             33,000.00  
11/8/2556 พี่ศุภมิตร ส่งไพศาล 14-16 11631           1,000.31             34,000.31  
11/8/2556 ชัยวัฒน์ นิรันดร 29-32 (104)               300.04             34,300.35  
13/8/2556                 200.00             34,500.35  
14/8/2556 น้อง ศิระวุฒิ สุขวาทยานนท์ รุ่น 46-49               500.00             35,000.35  
14/8/2556 พี่ชัยเยาว์ ตระกูลมหชัย 23-25 (97)             3,000.00             38,000.35  
14/8/2556 พี่คณิศร นุชนาฎ รุ่น 14-16           5,000.00             43,000.35  
14/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 29-32 (104) 44 ท่าน 41,700 บาท หักซื้อเตียงคนไข้ให้อาจารย์ 8,000 บาท เหลือ 33,700         33,700.00             76,700.35  
14/8/2556 พี่น้อย สมเกียรติ ประสานสรรพกิจ รุ่น 103           4,000.00             80,700.35  
14/8/2556 พี่ปาน ปานศิริ พฤทธิราชวิทยา 28-31 (103)           1,500.00             82,200.35  
14/8/2556             2,000.00             84,200.35  
15/8/2556 น้องอาร์ต สาธิต บุญเกื้อ DS 35-38 (110)           1,000.00             85,200.35  
15/8/2556 พี่อรรณพ เจียรประเสริฐ รุ่น 12-14           5,000.00             90,200.35  
17/8/2556                 500.00             90,700.35  
17/8/2556                 500.00             91,200.35  
20/8/2556 พี่อนันต์ จันทร์วาววาม 21-23           3,000.00             94,200.35  
20/8/2556 ณัฐวิทย์ วยากรณ์ 29-32 (104)           2,500.00             96,700.35  
23/8/2556 น้องสุทธา สุริยาภิวัฒน์ (บิ๊ก) ทศ.34-37 (109)           2,000.00             98,700.35  
23/8/2556 พี่คมศักดิ์ บัวศรี รุ่น 97           1,000.00             99,700.35  
23/8/2556                 500.00           100,200.35  
23/8/2556 วรพงษ์ ประยุรบุตร รุ่น 106           1,000.00           101,200.35  
  น้อง ธวัชชัย จูงสกุลนิรันดร์ รุ่น 105           3,000.00           104,200.35  อยู่ที่พี่อื้อ จะนำมาให้วันเตะบอล 24/8/56 
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-25 (97) ตอนนี้ได้แล้ว       100,000.00           204,200.35  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 24-27 (99) ตอนนี้ได้แล้ว         47,000.00           251,200.35  


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS23104
DSA104
15/08/13 20:17:07

 

Bitmap Bitmap
กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
จากน้ำใจชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
บัญชีกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นาย อัญกิจ เติมสุขนิรันดร และ สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร
เลขที่บัญชี 168-220128-0
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
       175,200.35              -     175,200.35  
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร               500.00                   500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)         30,000.00             30,500.00  
7/8/2556             1,000.00             31,500.00  
8/8/2556 น้องธีรัถ วรเวทวุฒิกร DSA109           1,500.00             33,000.00  
11/8/2556 พี่ศุภมิตร ส่งไพศาล 14-16 11631           1,000.31             34,000.31  
11/8/2556 ชัยวัฒน์ นิรันดร 29-32 (104)               300.04             34,300.35  
13/8/2556                 200.00             34,500.35  
14/8/2556 น้อง ศิระวุฒิ สุขวาทยานนท์ รุ่น 46-49               500.00             35,000.35  
14/8/2556 พี่ชัยเยาว์ ตระกูลมหชัย 23-25 (97)             3,000.00             38,000.35  
14/8/2556 พี่คณิศร นุชนาฎ รุ่น 14-16           5,000.00             43,000.35  
14/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 29-32 (104) 44 ท่าน 41,700 บาท หักซื้อเตียงคนไข้ให้อาจารย์ 8,000 บาท เหลือ 33,700         33,700.00             76,700.35  
14/8/2556 พี่น้อย สมเกียรติ ประสานสรรพกิจ รุ่น 103           4,000.00             80,700.35  
14/8/2556 พี่ปาน ปานศิริ พฤทธิราชวิทยา 28-31 (103)           1,500.00             82,200.35  
14/8/2556             2,000.00             84,200.35  
15/8/2556 น้องอาร์ต สาธิต บุญเกื้อ DS 35-38 (110)           1,000.00             85,200.35  
15/8/2556 พี่อรรณพ เจียรประเสริฐ รุ่น 12-14           5,000.00             90,200.35  
  นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 23-25 (97) ตอนนี้ได้แล้ว         85,000.00           175,200.35  


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS23104
DSA104
14/08/13 11:18:21
"ฟุตบอลการกุศล แสดงมุทิตาจิต อาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว"
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 สนามฟุตบอลไทยเบฟ (เหม่งจ๋าย)
เวลา 14.00 - 18.00 น.
ครูผู้สร้างเทพศิ...รินทร์ ให้เป็นอภิมหาอำนาจลูกหนังนักเรียน (ในอดีต)
(เพื่อนพ้องน้องพี่ท่านใด มีความประสงค์จะช่วยเหลือ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน)
"บัญชีกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นาย อัญกิจ เติมสุขนิรันดร และ สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร เลขที่บัญชี 168-220128-0"
เมื่่อโอนเงินแล้ว รบกวนช่วย e-mail แจ้ง ป๊อก สิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร

sittisak@gosoft.co.th หรือ SMS หรือ โทรมาที่ 089-123-0140
พบกับนักเตะอดีตทีมชาติไทย นำโดย ทิวากร สุขสด, สมชาย เข็มกลัด, มนตรี ยิ้มละมัย
ศราวุธ ยงค์พี่ระกุล, ธงชัย สุขโกฎี ,เคย์ ลังกาวงศ์, กฤษดา พงษ์รื่น และดาวดังในอดีตอีกมากมาย แล้วเจอกันครับ
See More


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS23104
DSA104
13/08/13 20:08:33
 
 
เรื่อง เชิญร่วมเตะบอล ช่วยสนับสนุนกองทุนของอจ.สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
เรียน นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ทุกรุ่นทุกท่าน
เนื่องด้วยป๊อกรุ่น104 ได้ปรึกษากับรุ่น97 กับทางชมรมฟุตบอลนักเรียนเก่า ถึงเรื่องจัดเตะฟุตบอลเพื่อตั้งกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือท่านอจ. สมศักดิ์ บุญเรืองขาว และพวกเราได้ประสานงานเรื่องสนามที่จะใช้ในการเตะ จากพอ.(พิเศษ) มานะ กิ่งเพชร(หรือดิบ) กับคุณธรรมนูญ (นูน)รุ่น97 ที่ติดต่อจนได้สนามของทางบ.ไทยเบฟ ซอยมีสุวรรณ แถวเหม่งจ๋าย และนอกจากเรื่องสนามแล้วทางไทยเบฟ ยังสนับสนุนเรื่องน้ำดื่มในการแข่งขันด้วย

ดังนั้นจึงขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าทางรุ่น104+รุ่น97 และทางชมรมฯจะขอเชิญชวนนักเรียนเก่าเทพฯ ทุกรุ่นมาร่วมการเตะบอลและช่วยกันสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือท่านอจ.สมศักดิ์ ฯซึ่งตอนนี้ทีมที่ตอบรับเข้าร่วมในการเตะบอิลแน่ๆแล้วคือทีมชมรมฯ ทีม รุ่น104 ทีมDebsirin&co (ของมนตรี(หรือกี้รุ...่น105))รวมตอนนี้3ทีม และจะขอเปิดให้ตัวแทนรุ่นต่างๆส่งทีมของรุ่นมาร่วมในงา่นนี้อีกไม่เกิน3ทีม (รวมแล้วไม่เกิน 6ทีม )อีก3ทีม ที่จะเพิ่ม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเป็นนักเรียนเก่าฯและเป็นไปได้ขอให้ส่งมาทั้งรุ่น และหากครบ3ทีมทีมที่ส่งช้าขอให้ไปเข้าร่วมกับทีมอื่นที่ส่งมาก่อนหน้า

โดยเราจะเริ่มเตะบอลวันเสาร์ ที่ 24สิงหาคม เวลา14.00-18.00 น.โดยงานนี้จะมีกรรมการตัดสิน เป็นทางการ โดยทางมนตรี(กี้) เป็นผู้ประสานงานในการจัดหากรรมการ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ปล. ในเรือชุดการแข่งขันขอให้แต่ละทีมแจ้งสีเสื้อมาด้วยโดยทาง
ทีมชมรมฯ ขอแจ้งเรื่องชุดที่ใช้คือ ชุดลายทางเขียวเหลือง กางเกงขาว+ถุงเท้าขาว
ส่วนทีม104และทีมDeb& co ช่วยแจ้งสีเสื้อด้วยครับ
See More
— with Montree Yimlamai and 9 others.


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS23104
DSA104
13/08/13 19:09:28

 

Bitmap
กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
จากชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร          500.00              500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)     30,000.00        30,500.00  
7/8/2556         1,000.00        31,500.00  
8/8/2556 น้องธีรัถ วรเวทวุฒิกร DSA109       1,500.00        33,000.00  
11/8/2556 พี่ศุภมิตร ส่งไพศาล 14-16 11631       1,000.31        34,000.31  
11/8/2556 ชัยวัฒน์ นิรันดร 29-32 (104)          300.04        34,300.35  


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS23104
DSA104
09/08/13 14:14:10

 

Bitmap
กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
จากชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร          500.00              500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)     30,000.00        30,500.00  
7/8/2556         1,000.00        31,500.00  
8/8/2556 น้องธีรัถ วรเวทวุฒิกร DSA109       1,500.00        33,000.00  


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS23104
DSA104
07/08/13 17:08:46
เงินสมทบทุน
ช่วยเหลือท่านอาจารย์ สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
ของเพื่อนๆ เทพศิรินทร์ รุ่น 113
จำนวนเงิน 44,000 บาท
ถึง ท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับ
— with Atipat Sastura and นฤพนธ์ อุ่นเสมาธรรม.

อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS23104
DSA104
07/08/13 16:42:17

 

Bitmap
กองทุน ช่วยเหลือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์ บุญเรืองขาว
จากชาวนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
6/8/2556 พี่กิจ อัญกิจ เติมสุขนิรันดร          500.00              500.00  
7/8/2556 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 20-22 (โอนโดย พี่ยงยุทธ แซ่ลิ้ม)     30,000.00        30,500.00  
7/8/2556         1,000.00        31,500.00  


อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ