สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ปิยมหาราชารำลึก 2554"


"ปิยมหาราชารำลึก 2554"

DS27342
DSA109
24/10/11 14:32:53

http://www.prd.go.th/main.php?filename=activity_100ความคิดเห็นที่ 12


DS27342
DSA109
16/10/19 14:59:29

สำเนาหนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๙

https://vajirayana.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91%E0%B9%91-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%99อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS27342
DSA109
28/01/17 18:06:00อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS27342
DSA109
05/12/16 18:26:22อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
24/12/19 14:44:35อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
24/10/14 17:02:36

"ชาวจตุรมิตร"ร่วมใจ ถวายบังคมพระปิยมหาราช

http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=831&p=&b=&n=&pg=2&sel_search=&keyword=

http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=832อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
22/10/14 20:36:07

จาก ศิรเทพ โรงเรียนเทพศิรินทร์อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
27/04/20 14:25:24อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
16/11/11 16:34:58

๒๐ พฤศจิกายน เป็นวันกองทัพเรือ

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯทรงเปิดกองทัพเรือและพระราชทานลายพระราชหัตถเลขา  ณ บริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๙ ในสุดเยี่ยมว่า

     " วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕  เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบไปในภายน่า" 

http://www.navy.mi.th/newwww/document/history/royalnavy/royal5.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
01/11/11 19:55:11
อ้างอิงข้อความของ DS27342

"ปิยมหาราชารำลึก 2554"

ขอเชิญชมภาพชุดได้ที่

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.300704676608204.84604.131159696896037&type=1
ชาวจตุรมิตรร่วมใจ ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช

http://www.assumption.ac.th/contents/latest_news.phpอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
24/10/11 14:31:47

"ปิยมหาราชารำลึก 2554"

ขอเชิญชมภาพชุดได้ที่

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.300704676608204.84604.131159696896037&type=1อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
21/10/11 17:28:13

"ลูกแม่รำเพย"ยันกำหนดการเดิม ถวายสดุดีวันปิยมหาราช

ขอขอบคุณข้อมูลจาก@DebsirinIn MyMindอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ