กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA General > "ผู้พันหนุ่ม"ศิวดล ยาคล้าย .... ผบ.ร.3 พัน 3 ภาค 2 คนใหม่

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"พ.อ.ศิวดล ยาคล้าย" ติดโผ ชั้นยศต่ำกว่านายพลในราชกิจจาฯ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จากพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๕๔) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น  ๕,๘๒๙ นาย พบว่าจากเล่ม ๒๙ ตอนที่ ๑๕ ข ๒๗ หน้า ๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

ลำดับที่ ๑๓๒๘. ว่าที่พันโทศิวดล ยาคล้าย เป็นพันโท

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/015/1.PDF