เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
ศ.นพ.ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.1496 เข้าเรียนปี 2461 เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้บุกเบิกการวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 1 ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ


ศาสตราจารย์นายแพทย์ เอิบ ณ บางช้าง วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัยบุคคลสำคัญในงานสาธารณสุขไทยในยุคแรก


พลตรีสาย คชเสนี พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ (อำมาตย์โท หลวงอายุรแพทย์พิเศษ ) วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช


ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษกฤษณะ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 3761 เข้าเรียนปี 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒ สมัย ปูชนีบุคคลทางการแพทย์ มหาศัลยแพทย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คณบดีแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล


ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.2380 เข้าเรียนปี 2465 รุ่น 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทยมากมาย การก่อตั้งธนาคารเลือด ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท และการแพทย์สมัยใหม่ ราษฎรอาวุโส


ศ.(เกียรติคุณ) นายแพทย์ทินรัตน์ สถิตนิมานการ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
(7 สิงหาคม 2463 -21 เมษายน 2550)


น.พ. บรรจง กรลักษณ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.998 ศัลยแพทย์ผ่าตัดทางสมอง คนแรกของประเทศไทย นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย


นายแพทย์กมล ผลาชีวะ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 1495 เข้า ปี พ.ศ. 2461 แพทย์ศิริราช รุ่น 35 / ปี พ.ศ. 2472 ผู้บุกเบิกการแพทย์เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ


น.พ. กมล สินธวานนท์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.2357 นายกแพทยสภา แพทย์อายุรกรรม


ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ด๊อกเตอร์หม่อมราชวงศ์อ๊อด กฤดากร วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 2099เข้าเรียนปี 2469 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาคนแรก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์หิรัญ สาหร่ายทอง วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.3634 เข้าเรียนที่เทพศิรินทร์ช่วงปี2471/2472 หัวหน้าภาควิชาภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทย์คนแรกของจุฬาฯ


ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัฒน์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ที่หนึ่งประเทศไทย แผนกวิทย์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ผู้นำวงการแพทย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยคนแรก


ศ.น.พ. เกษม ชินประหัษฐ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.5192 ศัลยแพทย์ ชื่อดังของไทย


ศ.น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.7647 นายกแพทยสภาหลายสมัย


ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 7715 เข้า ปี พ.ศ. 2495 ศัลยแพทย์กระดูก(กระดูกและข้อ)


นายแพทย์ อนันต์ กรลักษณ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 11195เข้าเรียนปี2511 นายกสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ


พันเอกนายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.14333 เข้าเรียนปี 2517 รุ่น19_21 รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชพิษวิทยา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


หลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสถาน ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลคดีต่างประเทศ


ศาสตราจารย์ ประมูล สุวรรณศร วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
(23 ธันวาคม พ.ศ. 2446- ) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อาจารย์กฎหมายที่คนนับถือ จริยธรรมเด่น ๑ใน ๕๘ ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ


พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
ผู้บุกเบิกวงการอัยการ อธิบดีกรมอัยการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ๕ สมัย


ศาสตราจารย์ ประมูล สุวรรณศร วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
อาจารย์กฎหมายที่คนนับถือ เด่นด้านจริยธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ๑ใน ๕๘ ผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในประเทศอังกฤษ


โอสถ โกศิน วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
นักกฏหมายชั้นนำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม


ชมพู อรรถจินดา วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
นายกสมาคมทนายความคนแรก นายกสมาคมธรรมศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดการสโมสรนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ - ผู้ริเริ่มงานวันศุกร์ต้นเดือน


ศาสตราจารย์ธรรมนูญ ลัดพลี วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ


วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
ท.ศ.07-09 รองประธานศาลฎีกา


อัชพร จารุจินดา วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ชัย มุกตพันธุ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ท.ศ. 1287 เข้าเรียนปี 2459 บิดาแห่งวิชาปฐพีกลศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์อธิบดีกรมอาชีวศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปูชนียบุคคลที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาการ แก่วิศวกร


ด๊อกเตอร์สมาน บุณยรัตพันธุ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ท.ศ. 1240ป เข้าเรียนปี2457 และ ท.ศ.1334เข้าเรียนปี2467 ผู้ค้นคิดประดิษฐ์เครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษคนแรก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬา2510


ศาสตราจารย์เริ่ม บูรณฤกษ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตรจารย์ทางเกษตรศาสตร์อดีตผู้อำนวยการคนที่2วิทยาลัยเกษตรกรรม บางเขน


พลอากาศตรีด๊อกเตอร์ สวัสดิ์ ศรีศุข วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
( - 22 ตุลาคม 2543) ทศ.4303 เข้าเรียนปี2475 สอบได้ที่2ของประเทศ2479 นร.ทุนรัฐบาล รางวัลนักนิวเคลียร์เกียรติคุณสาขาส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์-2539 นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของเทพฯ


ศาสตราจารย์ .ดร.รชฏ กาญจนวนิช วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมโยธา นายกวิศวกรรมสถานแห่ง


ด๊อกเตอร์สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ติดบอร์ดอันดับ ๓ แผนกอักษร พ.ศ. ๒๕๐๑ เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ นายกสมาคมภูมิศาสตร์


ศ. ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ทศ. ๒๓-๒๖ ทุนเล่าเรียนหลวง ศจ.คนแรกของคณะวิศวะ มธ. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์